Obwodnice wyprowadzą tranzyt z kujawsko-pomorskich miast

Estimated read time 8 min read

Czternaście kolejnych obwodnic o łącznej długości ponad 70 kilometrów powstanie w najbliższych latach wokół miast i miejscowości naszego regionu. Dzięki porozumieniom z samorządami lokalnymi, mogliśmy zlecić już prace nad projektami tych tras. Zabezpieczamy również środki na finansowanie pierwszych zadań. Realizacja inwestycji pochłonie blisko miliard złotych.

Urząd Marszałkowski informuje:

– Budowa obwodnic jest niezbędnym krokiem do dokończenia naszego programu modernizacji sieci dróg wojewódzkich. W wielu miastach po prostu musimy ominąć ściśle zabudowane centra by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, ograniczyć hałas i upłynnić ruch. Na ten cel chcemy kierować fundusze europejskie. Równocześnie, dzięki bardzo dobrze przygotowanym wnioskom, udało się nam zdobyć środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na pierwsze inwestycje. Tak więc na kujawsko-pomorskich  drogach zarówno w  przyszłym roku, jak i  następnych latach bardzo dużo będzie się działo – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Poza zleconą już do budowy obwodnicą Lubrańca w powiecie włocławskim na różnym etapie zaawansowania jest 13 innych zadań związanych z wyprowadzaniem tranzytu z kujawsko-pomorskich miast. Realizację trzech z nich samorząd województwa zgłosił do rządowych programów związanych z rozbudową infrastruktury. Pozostałe inwestycje planujemy sfinansować z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa i budżetów samorządów lokalnych.

Wysokie dofinansowanie z rządowego funduszu

Budowa obwodnic Tucholi, Brodnicy i Rypina według wstępnych szacunków pochłonie około 300 mln złotych. Na realizację tych zadań Urząd Marszałkowski pozyskał prawie 170 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

 • Tuchola – od dwóch lat gotowa jest koncepcja niezbędna do budowy obwodnicy Tucholi. Trasa o długości 10 kilometrów ma ominąć miasto od strony południowo-zachodniej i wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum, osiedla Rudzki Most oraz wsi Bladowo. Przebieg trasy uzgodniono podczas konsultacji społecznych. Szacowany koszt budowy tej trasy to 126 mln zł (75 mln dofinansowania z RFRD). Prace nad dokumentacją nie mogą zostać zakończone, ponieważ od 2019 roku oczekujemy na postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który rozpatruje odwołanie jednego z mieszkańców.
 • Rypin – w tym roku podpisaliśmy umowę na wykonanie koncepcji i uzyskanie niezbędnych decyzji na budowę kolejnego etapu obwodnicy Rypina. Wcześniej zawarliśmy porozumienie o współpracy z powiatem rypińskim, miastem Rypin i gminą Rypin. Nowoczesna trasa ma omijać miasto od wschodu wyprowadzić ruch z mocno obciążonej trasy nr 560 (Sierpc-Rypin-Brodnica). Wykonawca kompletuje materiał do złożenia wniosku o decyzję środowiskową dla około 10-kilometrowej trasy. Koszt budowy szacowany jest obecnie na około 100 mln zł (z RFRD udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 60 mln zł). W poprzednich latach  wspieraliśmy samorząd lokalny w modernizacji ulic, które docelowo umożliwią też wyprowadzenie tranzytu z centrum Rypina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534.
 • Brodnicaczterostronne porozumienie z powiatem brodnickim, miastem Brodnica i gminą Brodnica dotyczące aktualizacji dokumentacji niezbędnej do budowy kolejnego odcinka obwodnicy Brodnicy od strony południowo-wschodniej samorząd województwa podpisał w listopadzie. Nowa trasa o długości ponad 3,6 km ma przebiegać wzdłuż torów kolejowych. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu. Szacowany koszt prac budowlanych to około 64 mln zł – dofinansowanie z RFRD 32 mln zł.

Zaawansowane prace projektowe

W połowie przyszłego roku rozpoczną się prace przy budowie obwodnicy Lubrańca (powiat włocławski), która powstaje w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ciągu drogi wojewódzkiej nr 270, po zachodniej stronie miasta. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i realizowana we współpracy z lokalnymi samorządami. Łączny koszt zadania to 48 mln złotych.

Koncepcja powstaje dla 6-kilometrowej obwodnicy Więcborka (powiat sępoleński). Nowa droga ominie od zachodu, zarówno miasto, jak i sąsiednią miejscowość Witunia. Wykonawca dokumentacji wystąpił z wnioskiem o wydanie przez gminę decyzji środowiskowej. Zakładamy, że gotową koncepcją dysponować będziemy w II połowie przyszłego roku.

Współpracujemy również z samorządem Mogilna, który opracował już dokumentację niezbędną do budowy drugiego etapu obwodnicy. Gmina pracuje obecnie nad jej aktualizacją. Trasa o długości około 1,5 km od strony południowo-wschodniej będzie przedłużeniem istniejącego już obejścia.

Dodatkowo wraz z planowaną dalszą przebudową trasy wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno powstać ma obwodnica Trląga (powiat inowrocławski), która została zgłoszona przez samorząd województwa do zadań finansowanych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polskiego Ładu. Na to zadanie posiadamy już zezwolenie na realizację.

 

Intensywna współpraca z gminami i powiatami

 

Podpisaliśmy porozumienia z samorządami lokalnymi na budowę kolejnych obwodnic. Określają one między innymi współpracę finansową oraz współdziałanie przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowej.

W oparciu o taką współpracę Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy podpisał umowę z wykonawcą studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na obwodnicę Golubia-Dobrzynia. Projektant analizować będzie różne warianty obejścia historycznego miasta, w którym krzyżuje się kilka wojewódzkich tras (534 , 554 i 569). Obejście może liczyć nawet 7,5 kilometra i będzie wiązać się z budową nowego mostu przez Drwęcę. W kosztach opracowania dokumentacji projektowej solidarnie będą partycypowały samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i samorządy lokalne powiatu, gminy i miasta Golub-Dobrzyń.

 

Dziewięć kilometrów będzie liczyła trasa, która od północy ominie Chełmżę (powiat toruński) i zapewni miastu dobrą komunikację z innymi drogami. Dzięki inwestycji samochody ciężarowe poruszające się drogą wojewódzką nr 551 ominą wąskie ulice centrum miasta. Przy inwestycji współpracują cztery samorządy (województwo kujawsko-pomorskie, powiat toruński, miasto Chełmża i gmina Chełmża), które równo podzielą między siebie koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji.

 

Wspólnie z powiatem toruńskim i gminą Łysomice chcemy zbudować nowy układ komunikacyjny na północ od Torunia. Zgodnie ze wstępnymi założeniami nowa trasa ma między innymi poprawić bezpieczeństwo i upłynnić ruch na korkującym się skrzyżowaniu drogi krajowej i wojewódzkiej w Łysomicach. Przygotowanie dokumentacji zostanie sfinansowane solidarnie przez trzy samorządy.

 

Z samorządami gminy i miasta Radzyń Chełmiński oraz powiatu grudziądzkiego przygotowujemy się do budowy obwodnicy o długości około 3 kilometrów, która pozwoli pojazdom poruszającym się drogami wojewódzkimi nr 534 i 543 omijać rynek oraz ruiny dawnego zamku krzyżackiego. Porozumienie określające sposób finansowania podpisane zostało w październiku.

 

Z gminą Lisewo i powiatem chełmińskim pracujemy nad aktualizacją dokumentacji niezbędnej do budowy obwodnicy tej miejscowości, która uzupełni trwającą gruntowną rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 548 łączącej Stolno z Wąbrzeźnem. Trasa ominie Lisewo od północy i będzie miała długość około 2,7 km.

 

W związku z pracami ogłoszonymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nad planowaną obwodnicą Sępólna Krajeńskiego porozumieliśmy się z samorządami powiatu sępoleńskiego oraz miasta i gminy Sępólno Krajeńskie w sprawie opracowania dokumentacji niezbędnej do połączenia drogi wojewódzkiej nr 241 (od strony Więcborka) z planowanym obejściem miasta w ciągu drogi krajowej nr 25. Pozwoli to docelowo na wyprowadzenie całego tranzytu z Sępólna Krajeńskiego. Bez tego łącznika część samochodów ciężarowych poruszających się drogą nr 241 nadal musiałyby korzystać z ulic prowadzących przez centrum miasta.

 

W oparciu o wcześniej podpisane porozumienie o współpracy z gminą Białe Błota, powiatem bydgoskim i miastem Bydgoszcz analizowane będą różne warianty upłynnienia ruchu lub rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłem na trasie ekspresowej S5.

 

Inwestycje zakończone

 

W okresie programowania środków unijnych z RPO na lata 2007-2013 powstało 7 obwodnic o łącznej długości około 21 kilometrów. Wartość tych inwestycji to ponad 200 mln złotych. W 2019 roku w ramach kolejnej unijnej perspektywy wraz ze zmodernizowaną drogą nr 240 powstała też obwodnica Płazowa w powiecie tucholskim.

 

Powstały obwodnice następujących miejscowości:

 • Brodnica (I etap)
 • Chełmno
 • Janikowo (powiat inowrocławski)
 • Mogilno (I etap)
 • Mrocza (powiat nakielski)
 • Nakło nad Notecią
 • Pakość (powiat inowrocławski)
 • Płazowo (powiat tucholski).

 

Ważne liczby:

 • 290 mln złotych to szacowny koszt budowy obwodnic Tucholi, Rypina i Brodnicy
 • 220 mln złotych – to koszt zbudowanych już 8 obwodnic
 • 11,5 tony na oś – to maksymalna nośność nowych dróg  
 • 48 mln złotych – to koszt obwodnicy Lubrańca
 • 7 lat – to długość gwarancji na powstające obwodnice.

(red.)

Za kujawsko-pomorskie.pl

Fot. Podpisanie porozumienia na obwodnicę Brodnicy, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza