0 1 min 2 lata

Błyskawicznie przenosimy się do Gostycyna, a tam…

…w ostatnich latach do jednostek OSP  trafiło dużo przydatnego sprzęty pochodzącego z różnych funduszy oraz budżetu gminy Gostycyn.  W grudniu 2021 r. nasze jednostki wzbogaciły się o kolejne wyposażenie potrzebne podczas akcji. Za kwotę ok. 8 tys. zł. strażacy otrzymali plandeki ze sznurami do mocowania. Każda jednostka otrzymała po 3 sztuki, do OSP Gostycyn trafiło 7 sztuk. Przypomnijmy, iż w gminie Gostycyn działa 7 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym jedna w Gostycynie  należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


(red.)

gostycyn.pl