0 2 min 2 lata

Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa oraz zdarzające się co jakiś czas akty wandalizmu Gmina Gostycyn wyposaża coraz to nowe miejsca w całodobowy system monitoringu.

Mieszkańcy często wskazywali, że w gminie jest problem z dewastacją urządzeń komunalnych, co powoduje corocznie olbrzymie koszty usuwania jej skutków. Dlatego, zwracano uwagę na potrzebę powstania monitoringu wizyjnego, który będzie obejmował całą gminę Gostycyn.  Samorząd  przystąpił więc do wdrażania inteligentnego systemu bezpieczeństwa. Uruchomienie monitoringu wizyjnego podzielono na trzy etapy. Pierwszy z nich został zakończony pod koniec zeszłego roku i  obejmuje łącznie 11 kamer w  Gostycynie i Kamienicy. Docelowo w gminie pojawi się kilkadziesiąt kamer. Pierwszy etap systemu  kosztował ok 50 tys. złotych.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zapis z kamer może być przekazany tylko i wyłączanie upoważnionym służbom na ich wniosek (np. policji).


(red.)

gostycyn.pl