Gostycyński GOK wzbogaci się o telebim

Estimated read time 2 min read

Gmina Gostycyn złożyła wniosek na wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych.

Ukazała się lista rekomendacyjna projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W wykazie projektów znalazł  się wniosek Gminy Gostycyn na wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie w sprzęt niezbędny do rozwoju  zespołów artystycznych. Pod tym tytułem kryje się zakup Ekranu Ledowego o wymiarach 4.35 x 2,43 wraz z kompletnym oprogramowaniem.

Kultura istnieje wówczas, gdy zyskuje uwagę odbiorców. Trzeba się wyróżnić i wypełnić przestrzeń kulturalną z pomysłem. Nowoczesne rozwiązanie, takie jak ekran LED daje ku temu doskonałą okazję – mówi Agnieszka Hoffmann Dyrektor GOK-u.

Atrakcyjne i ciekawe wizualnie przekazy skupiają uwagę coraz bardziej świadomych i wymagających odbiorców. Korzyści z ich zastosowań mogą być bardzo duże. To przede wszystkim interaktywna i atrakcyjna forma przekazu, a więc taka, która zatrzyma uwagę odbiorcy na dłużej. Ekran LED daje lepsze możliwości prezentacji poszczególnych treści, pozwala na dynamiczny przekaz obrazu, tworzy  swoistą scenografię. Dynamika i świetna prezentacja przedstawionych treści gwarantują, że będą one nie tylko efektowne, ale i efektywne.

Limit środków jaki jest przeznaczony na tego typu operacje pozwoli Urzędowi Marszałkowskiemu, po pozytywnej ocenie administracyjnej, zawrzeć w najbliższym czasie umowy o przyznaniu pomocy.

Koszt zakupu ma wynieść 150701,07 zł. Planowane dofinansowanie z PROW – u to 95 891 zł. (63,63 %). Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu gminy Gostycyn. Ostateczna kwota będzie jednak znana po przeprowadzeniu przetargu.


(red.)

gostycyn.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza