0 2 min 2 lata

To już ostatnia chwila na wzięcie udziału w tegorocznej edycji konkursu „Zabytek Zadbany” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Narodowy Instytut Dziedzictwa przyjmuje zgłoszenia tylko do 31 stycznia b.r. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym popularyzowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych. Udział jest otwarty i bezpłatny.

Konkurs  po raz pierwszy zorganizowany został w 1975 roku i posiada wieloletnią tradycję.  O miano laureatów i wyróżnionych ubiegać się mogą właściciele i zarządcy zabytkowej architektury, którzy wzorowo i  konsekwentnie prowadzą działania badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane, celem utrzymania w jak najlepszym stanie zabytków, nad którymi sprawują pieczę. Konkurs ma na celu promocję właściwych postaw  i upowszechnienie najlepszych wzorców w zakresie opieki nad zabytkami oraz ich użytkowania  i zagospodarowania.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać  w następujących kategoriach:

A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne);
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Prawo do składania zgłoszeń mają właściciele zabytków, ich posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków, kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków i konserwatorzy samorządowi.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej wraz z załącznikami do pobrania dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa:  https://nid.pl/2021/12/30/rozpoczecie-kolejnej-edycji-konkursu-zabytek-zadbany-2022/  Zachęcamy do udziału, na zgłoszenia czekamy do końca stycznia br.


(red.)

gov.pl