Nowe inwestycje drogowe w Powiecie Tucholskim

Estimated read time 2 min read

Zarząd Powiatu Tucholskiego ponownie stara się pozyskać jak najwięcej środków na tak potrzebne naszym mieszkańcom przebudowy i remonty dróg.

Do ogłoszonego przez BGK konkursu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (drugi nabór  wniosków) przygotowuje trzy wnioski,  a do Rządowego Funduszu Polski Ład: PGR (pierwszy nabór dla powiatów) dwa wnioski.  Konsultacje z radnymi powiatowymi oraz Włodarzami Gmin pozwolą ustalić optymalną listę zadań. Odbyły się już rozmowy z Burmistrzem Tucholi oraz Wójtami Gmin Śliwice, Lubiewo, Gostycyn i Kęsowo, planowane jest spotkanie z Wójtem Gminy Cekcyn.

Przypominamy, że w pierwszym naborze Powiat Tucholski zgłosił potrzebę przebudowy i remontu 10 odcinków dróg, o łącznej wartości prawie 85 milionów złotych (w trzech wnioskach). Przyznane środki (ok. 5 mil. zł, dotyczące wniosku „Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie Gminy Kęsowo, Gostycyn i Lubiewo”) pozwolą na realizację następujących zadań:

  1. Dokończenie realizowanej w latach 2020/21 przebudowy drogi Nadolna Karczma – Raciąż – Piastoszyn poprzez przebudowę odcinka DW nr 240 – Piastoszyn (droga 1003C) – na tej drodze wybudowano nowy obiekt mostowy w Nadolniku.
  2. Dokończenie przebudowy i remontu drogi Wielki Mędromierz – Gostycyn (1033C).
  3. Kontynuacja remontu drogi Gostycyn – Bysław (1038C) koło Minikowa.

Do tej pory przebudowano i wyremontowano odcinki Gostycyn – Piła oraz Bysławek – Bysław. Kończy się procedura wyboru wykonawcy tych zadań.

Droga 1003C (Nadolna Karczma – Piastoszyn) - odcinek do remontu
Droga 1003C (Nadolna Karczma – Piastoszyn) – odcinek do remontu

 

Droga 1003C (Nadolna Karczma – Piastoszyn) - odcinek wyremontowany
Droga 1003C (Nadolna Karczma – Piastoszyn) – odcinek wyremontowany

 

Droga 1033C (Wielki Mędromierz – Gostycyn) - odcinek do remontu
Droga 1033C (Wielki Mędromierz – Gostycyn) – odcinek do remontu

 

Droga 1033C (Wielki Mędromierz – Gostycyn) - odcinek wyremontowany
Droga 1033C (Wielki Mędromierz – Gostycyn) – odcinek wyremontowany

 

Droga 1038C (Gostycyn – Bysław) - odcinek do remontu
Droga 1038C (Gostycyn – Bysław) – odcinek do remontu

 

Droga 1038C (Gostycyn – Bysław) - odcinek wyremontowany
Droga 1038C (Gostycyn – Bysław) – odcinek wyremontowany

(red.)

tucholski.pl

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza