0 3 min 2 lata

Dwóch ministrów, wojewoda, wicewojewoda i wicemarszałek województwa oraz samorządowcy gościli wczoraj (2.02) na spotkaniu poświęconym planom wybudowania drogowego obejścia naszego miasta.

Do Tucholi przyjechali między innymi minister – członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda kujawsko–pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski.

Moderatorem i prowadzącym spotkanie był burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, który już na wstępie zaznaczył, że to spotkanie jest rozmową o przyszłości, w której w możliwie najkrótszym czasie powstanie obwodnica miasta – nie jest naszą rolą dzisiaj rozliczanie niezrealizowanych obietnic, tylko rozmowa o konkretach, w których kluczowym jest dofinansowanie przyznane z budżetu państwa na cel budowy obejścia drogowego dla Tucholi.

W sprawę powstania obwodnicy Tucholi aktywnie włączył się minister Łukasz Schreiber. Przypomnijmy, że jest już przyznane rządowe dofinansowanie dla tej inwestycji – ponad 76 mln zł, co stanowi 60% jej wartości.

Podczas spotkania minister Andrzej Adamczyk dopytywał wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego o konkretne informacje dotyczące realizacji tego kluczowego dla Tucholi zadania.

Wicemarszałek przedstawił założenie, według którego samorządy lokalne miałyby dofinansować tę inwestycję na poziomie do 8 procent jej wartości. Czyli po stronie samorządów byłaby to kwota 10 mln zł.

Ostatecznie uchwała zarządu województwa dotycząca współfinansowania budowy obwodnicy ma zostać zmodyfikowana. Przelicznikiem w kwestii udziału finansowego samorządu ma być liczba mieszkańców gminy i powiatu.

Jak dodał wicemarszałek Sosnowski, oczekiwania wobec lokalnych samorządów nie przekroczą 8% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Spotkanie było bardzo konstruktywne i przełożyło się na konkretne ustalenia co do reżimu terminowego kolejnych etapów przygotowawczych i samej budowy obwodnicy.

Obecnie po zakończeniu procedowania uzyskania decyzji środowiskowej wyłoniony zostanie projektant oraz wykonawca budowy obwodnicy. Ze strony wicemarszałka Sosnowskiego dowiedzieliśmy się, że rozważany jest tryb „zaprojektuj i wybuduj”, który pozwoli jednym postępowaniem znacząco przyspieszyć rozpoczęcie realizacji budowy.

Uczestniczący w spotkaniu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził stanowisko, że podczas jego kolejnej wizyty w Tucholi dojdzie już do podpisania umowy na budowę obwodnicy Tucholi.

Obaj ministrowie zapewnili, że Tuchola jest i nadal będzie dla nich szczególnie ważna, jeżeli chodzi o atmosferę, która sprzyja i będzie sprzyjać inwestycjom w nasz region.

Dodajmy, że według przyjętego przez sejmik województwa harmonogramu budowa obwodnicy Tucholi ma się zakończyć do 2026 r.


(RED.)

TUCHOLA.PL