0 2 min 2 lata

Na przełomie stycznia i lutego 2022 r. wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski oraz skarbnik Gminy Kęsowo Magdalena Milkowska podpisali umowy na roboty budowlane na terenie naszego samorządu:

Przebudowa drogi gminnej nr 010424C Kęsowo – Kęsowo wybudowanie w górach

– ulica Karpacka od km 1+050,00 do km 1+359,77 o wartości 226 159,45 zł

Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sicinki – etap I i etap II o wartości 666 480,14 zł.

Oba zadania w 95 % uzyskały dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, a wykona je Zakład Sprzętowo – Transportowy Czesława Pawłowskiego.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo o wartości 280 240,00 zł.

Zadanie w 90 % uzyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych, a wykona je Zakład Remontowo – Budowlany Elmal Eliasza Adamczewskiego

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącą przepompownią ścieków o wartości 793 670,77 zł.

Zadanie w 100 % uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych , a wykona je Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o.

Wszystkie przedsięwzięcia będą zrealizowane w 2022 roku. Wartość udzielonych zamówień publicznych to 1 966 550,36 zł.


(red.)

FB Kęsowo