0 2 min 2 lata

W związku z wejściem w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych nadbryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny PSP w dniu 3 lutego 2022 roku zatwierdził „Zasady przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

Przedmiotowy materiał został zamieszczony na stronie KG PSP w zakładce Baza wiedzy https://www.gov.pl/web/kgpsp/przydatne-dokumenty-osp

Zasady regulują:

  • szkolenia strażaków OSP
  • ścieżka szkolenia strażaka OSP
  • doskonalenie umiejętności strażaków ratowników OSP
  • podmioty uprawnione do realizacji i nadzoru nad szkoleniami
  • kwalifikacje i uprawnienia strażaków OSP
  • organizacja i realizacja szkoleń strażaków OSP
  • przygotowanie, organizacja i przebieg egzaminu potwierdzającego nabyte uprawnienia strażaka OSP
  • zasady dokumentowania szkoleń
  • postanowienia końcowe
  • rodzaje dokumentacji z przebiegu szkolenia

 

Opracowanie: Biuro Edukacji KG PSP


(red.)

PSP Tuchola

Odnośniki (kopiuj i wklej do wyszukiwarki)

https://www.gov.pl/attachment/6c597ea9-e72a-4cdb-95e4-34bfce0a4530

https://www.gov.pl/attachment/74d14f79-7109-4dea-b6dc-c751c3844f4f

https://www.gov.pl/attachment/98bca266-f2b9-4116-a973-2592e41db39f