43. sesja sejmiku

Estimated read time 3 min read

Trwa sesja sejmiku województwa. Przed posiedzeniem Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrał prof. Andrzej Wojciechowski, artysta i społecznik, współtwórca toruńskiej szkoły terapii osób niepełnosprawnych w oparciu o sztukę i twórczość artystyczną. Transmisja online

Prof. Andrzej Wojciechowski prowadzi utrzymywaną przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman Pracownię Rozwijania Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Instytucja ma 40-letnią tradycję, funkcjonuje w oparciu o myśl pedagogiczną patronki stowarzyszenia. Początkiem pracowni była założona prof. Wojciechowskiego wspólnie z prof. Szuman grupa wolontariuszy na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 

– Imponuje nam pan, bo nigdy nie poszedł pan na łatwiznę, a w realizacji swojej misji zawsze dostrzegał pan satysfakcję, wartość. Osoby niepełnosprawne zawsze postrzegał pan jako dar dla nas, wielki skarb. Bo jeśli nie pomożemy najsłabszym, to znaczy, że nie odpowiadamy na wezwanie naszego sumienia. Dzięki takim jak pan budujemy społeczeństwo empatyczne – mówił w laudacji przed wręczeniem odznaczenia marszałek Piotr Całbecki. – Nie sprostałbym temu gdyby nie wiara, prosta wiara. Podobnie czuła Wanda Szuman. Przyjmuję to odznaczenie w imieniu nas wszystkich – tych, z którymi pracuję i z którymi się zetknąłem – odpowiedział w swoim wystąpieniu prof. Andrzej Wojciechowski.

 

Zobacz „Obecność” – interesująca wystawa w Urzędzie Marszałkowskim

 

Marszałek Piotr Całbecki poinformuje radnych o aktualnych działaniach na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Każdego dnia do naszego regionu przyjeżdżają ukraińskie rodziny uciekające przed wojną. Od samego początku okazujemy im solidarność i wsparcie.

 

Zobacz:

 

W dalszej części sesji radni wysłuchają informacji o stanie realizacji inwestycji drogowych, a także na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w naszym regionie oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie naszego województwa.

 

Spodziewane jest przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zakładamy przyznanie dotacji 201 podmiotom, większość zadań zostanie sfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014–2020.

 

Ochronie dziedzictwa kulturowego służy również planowana restauracja zespołu pałacowo-parkowego w Nawrze w powiecie toruńskim. Żeby się mogła rozpocząć należy zaproponować nowe lokale rodzinom mieszkającym obecnie w tym kompleksie. Na poniedziałkowej sesji sejmik rozpatrzy projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej gminie Chełmża z przeznaczeniem na mieszkania komunalne dla nich.

 

Sejmik zajmie się też projektem przygotowanego przez Komisję Polityki Regionalnej stanowiska w sprawie nadania Bydgoszczy statusu węzła drogowo-kolejowego sieci bazowej TEN-T w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk.

 


(red.)

kujawsko-pomorskie.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza