Czy w Gostycynie powstanie drugie rondo?

Estimated read time 3 min read

Nad rozwiązaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Pilskiej (dr. powiatowa) z ulicą Tucholską (dr. wojewódzka) myślano już od wielu lat. W tym miejscu ulica Pilska krzyżuje się z drogą wojewódzką pod kątem 1700, będąc prawie prostoliniowym przedłużeniem drogi wojewódzkiej – patrząc od strony centrum Gostycyna. Przez tak ukształtowany wlot wytrasowana została wyspa trójkątna oddzielająca dwa dwukierunkowe wloty tej samej ulicy na skrzyżowanie.

Obecne rozwiązanie sprawia, że kierowcy często nie wiedzą jak się na nim zachować, co docelowo może doprowadzić do kolizji drogowej. Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych władze Gminy Gostycyn postanowiły zlecić analizę, w celu wypracowania koncepcji przebudowy układu komunikacyjnego w obrębie tych ulic. Na początku października 2021 r. do Urzędu Gminy w Gostycynie wpłynęła gotowa koncepcja, w której autor dr inż. Grzegorz Bebyn zaproponował dwa warianty przebudowy skrzyżowania.

W pierwszej koncepcji audytor przewiduje zaprojektowanie zwykłego skrzyżowania z wyspą na wlocie. Jednak w tym wariancie skrzyżowanie nadal pozostaje w łuku kołowym  drogi głównej, przez co dostrzegalność poszczególnych elementów skrzyżowania jest ograniczona. Szczególnie niekorzystnie przedstawia się przejście dla pieszych i widoczność na linii kierowca – pieszy, pieszy – kierowca. Ponadto mankamentem pozostaje brak „uspokojenia” ruchu na wjeździe do Gostycyna od strony Tucholi.

Brak fizycznego wymuszenia ograniczenia prędkości sprawi, że kierowcy nadal będą przekraczać dozwoloną prędkość jazdy. W tym świetle wydaje się, że idealne rozwiązanie kryje druga propozycja. W tej wersji dr inż. Grzegorz Bebyn proponuje zaprojektowanie małego ronda o średnicy zewnętrznej 26 m. Ten typ skrzyżowania rozwiązuje podstawowy problem bowiem fizycznie wymusza uspokojenie ruchu poprzez ograniczenie prędkości na wjeździe do Gostycyna.

Przejazd przez takie skrzyżowanie jest stosunkowo łatwy, czytelny i zrozumiały. Przez zaprojektowanie wysp kanalizujących na wlotach, znacznie poprawia się bezpieczeństwo pieszych. Małe rondo jest rozwiązaniem, które w gminie Gostycyn już istnieje. Mieszkańcy są przyzwyczajeni do tego typu skrzyżowania. W obu wariantach niezbędne będzie przeprowadzenie podziału nieruchomości i przejęcie  działek. W przypadku budowy ronda gmina będzie musiała wykupić 972 m2 ziemi.

W listopadzie podczas wizyty w naszym rejonie  Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego, wójt Ireneusz Kucharski przekazał gościowi wyniki prac wraz z propozycją najlepszego rozwiązania.

W drugiej połowie grudnia przyszła odpowiedź, w której Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uznaje planowaną inwestycję za zasadną i wyraził zgodę na rozpoczęcie prac projektowych przez Gminę Gostycyn.

W załączeniu przedstawiamy Państwu wstępne założenia projektowe budowy ronda oraz ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Tucholskiej wraz z budową zatoczek autobusowych.

_____________________
(red.)
gostycyn.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza