0 1 min 2 lata

Burmistrz Tucholi informuje mieszkańców, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i będą chcieli złożyć wniosek o wypłatę świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, o konieczności zgłaszania tego faktu do Urzędu Miejskiego w Tucholi.

Zgłoszenia w formie wniosku można składać w wersji papierowej lub elektronicznie na adres: pomocukrainie@tuchola.pl.

Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania należy dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Tucholi, pok. 103 po zakończeniu okresu zakwaterowania, nie później niż do dnia 3 czerwca 2022 r.


(red.)

tuchola.pl