Asystent sekcji bojowych poszukiwany

Estimated read time 2 min read

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Bydgoszczy ogłasza nabór dla kandydatów do pełnienia służby na stanowisku asystenta sekcji bojowych.

Kandydatami mogą być policjanci, którzy przeszli procedurę naboru do służby w Policji i ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe.

Z uwagi na wyspecjalizowane zadania jakie realizuje SPKP w Bydgoszczy od przyszłych kandydatów oczekujemy:

  • bardzo dobrego stanu zdrowia
  • wysokiego poziomu sprawności fizycznej
  • odporności na stres
  • umiejętności pracy w zespole
  • dużo motywacji i chęci do własnego rozwoju

I ETAP

Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontakt z sekretariatem SPKP w Bydgoszczy pod numerem telefonu:
+47 751 17 86 w celu umówienia się na rozmowę kwalifikacyjną z Dowódcą SPKP lub osobą przez niego wyznaczoną.

Dowódca SPKP zastrzega sobie dalszy kontakt z wybranymi kandydatami, którzy pozytywnie przejdą wstępną weryfikację.

Skierowanie raportu do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na udział w rekrutacji do Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

II ETAP

Test sprawności fizycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.03.2007r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji. (LINK)

III ETAP

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW w Bydgoszczy.


(red.)

Autor:
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza