GOSTYCYN. Przydatny zakup

Estimated read time 2 min read

Silne wiatry, które nawiedziły nasz region w ostatnich miesiącach, ponownie odsłoniły techniczne słabości z dostarczaniem energii elektrycznej. W efekcie największym problemem był brak łączności. Niestety, pomimo tragicznej nawałnicy z 2017 roku, właściciele sieci komórkowych nie przystosowali swoich masztów nadawczych do zapewnienia zasilania dłuższego niż 2 godziny.

Taka sytuacja za każdym razem powoduje wielki chaos. Choć służby ratunkowe posiadają swoją łączność i bez kłopotu łączą się z innymi jednostkami ratowniczymi, to  ogromnym utrudnieniem jest kontakt z administracją publiczną, która nie posiada alternatywnej komunikacji.

Brak natychmiastowego przepływu informacji utrudnia urzędom szybkie oszacowanie strat i podjęcie decyzji, które mogą mieć wpływ na życie i zdrowie mieszkańców. Aby uniknąć w przyszłości takich przypadków, Gmina Gostycyn zakupiła trzy radiotelefony cyfrowe, które umożliwią połączenia ze służbami ratunkowymi i administracją kryzysową. Stała łączność choćby ze strażakami działającymi w terenie, pozwoli szybko ocenić poziom zniszczeń i przesłać informacje o potrzebach do administracji rządowej. Cyfrowe radiotelefony będą wykorzystywane również przez pracowników urzędu w terenie.

Koszt zakupu trzech radiotelefonów wyniósł 7,5 tys. złotych.


(red.)

gostycyn.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza