Podpisano pierwsze umowy pomiędzy tucholskim starostwem, a organizacjami pozarządowymi.

Estimated read time 1 min read

Dzisiaj, 25 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Powiat Tucholski. 

Waldemar Kierzkowski – Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego, podziękował organizacjom za ich wkład w budowanie lokalnej tożsamości, integrację mieszkańców i pomoc w wykonywaniu zadań Powiatu Tucholskiego. Docenił konsekwencję prowadzonych  działań, wysiłek wkładany w ich pracę i przykładne zaangażowanie społeczne, przy aktywizowaniu lokalnej społeczności. Zapewnił też, że wsparcie Powiatu Tucholskiego dla organizacji społecznych nie ogranicza się do finansowania lub współfinansowania wybranych projektów, ale dotyczy też  form współpracy, takich jak np. promocja dofinansowanych projektów, czy też nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń do ich realizacji.

W spotkaniu udział wzięły cztery organizacje:

  • Borowiackie Towarzystwo Kultury,
  • Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej,
  • Stowarzyszenie Bysławska Grupa Odtwórstwa Historycznego,
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Borowiacka Kraina” w Bysławiu.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza