Podpisanie umowy na wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Gostycynie

Estimated read time 1 min read

W Muzeum Etnograficznym w Toruniu zostały podpisane umowy z zakresu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wśród beneficjentów programu jest również Gmina Gostycyn, która otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 63,63 % na wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt niezbędny do rozwoju zespołów artystycznych.

Uroczystego wręczenia umowy wójtowi Ireneuszowi Kucharskiemu i Skarbnik Gminy Annie Bereda dokonali wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski oraz przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska.

Koszt zakupu Ekranu Ledowego o wymiarach 4.35 x 2,43 wraz z kompletnym oprogramowaniem ma wynieść 150701,07 zł. Planowane dofinansowanie z PROW – u to 95 891 zł. (63,63 %). Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu gminy Gostycyn. Ostateczna kwota będzie jednak znana po przeprowadzeniu przetargu.


(red.)

gostycyn.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza