Kontrola i edukacja na obozach pod namiotami

Estimated read time 2 min read

Od początku wakacji strażacy z KPPSP w Tucholi szczególną opieką objęli formy wypoczynku narażone na zagrożenia związane z anomaliami pogodowymi tj. obozy pod namiotami.

Na terenie powiatu tucholskiego corocznie odbywa się kilka takich obozów. Zgodnie z zapisami „Protokołu uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami” z czerwca 2019 r. strażacy wizytują obozy harcerskie. W dokumencie uzgodnione zostały zasady i procedury postępowania, które obejmują etap przygotowania do obozowej akcji letniej, czas trwania obozu, a także sytuacje zagrożenia życia i zdrowia. Nakładają konkretne obowiązki na komendę obozu harcerskiego, Państwową Straż Pożarną i Policję.

Wizyty strażaków odbywają się zawsze na początku każdego turnusu i mają na celu rozpoznanie terenu obozu pod kątem wdrożenia i spełnienia warunków bezpieczeństwa, a ponadto: zapoznanie uczestników obozu ze sposobem alarmowania, postępowania na wypadek zagrożenia oraz sprawdzenie działania łączności pomiędzy komendantem obozu a Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP. Uczestnicy obozów zapoznają się z funkcjonowaniem leśnego obozowiska, w tym rozpoznają wyznaczone miejsca zbiórki do ewakuacji w przypadku zagrożenia, drogi dojazdowe dla ekip ratowniczych oraz miejsca bezpiecznego schronienia.

Podczas takich spotkań prowadzimy również działania edukacyjne w ramach prewencji społecznej. Strażacy prowadzą zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w lesie czy nad wodą, a także sposobów udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz w/w działań funkcjonariusze KPPSP w Tucholi wspólnie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tucholi oraz Komendą Powiatową Policji w Tucholi kontrolują na terenie powiatu miejsca ze stałą infrastrukturą, w których zorganizowano wypoczynek dzieci i młodzieży zgłoszony do bazy letniego wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej.


(red.)

Tekst: bryg. Arkadiusz Kroll

Fot. tokis.pl

gov.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza