0 5 min 2 lata

Do naszej skrzynki wpłynęła kolejna informacja, tym razem od mieszkanki Tucholi. A wszystko wiąże się z pewnym dokumentem w którym zawarto informację dotyczącą zmiany zagospodarowania terenu i petycją, co wiązać się będzie z budową…, właśnie.

Pisownia oryg.

file:///C:/Users/mfryc/Downloads/Tuchola_Plaskosz_zwir._uchwala_do_wylozenia.pdf

      Petycja w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz powstawania żwirowni na terenie otuliny parku krajobrazowego bory Tucholskie. Dotyczy to działki 1655/9. 

Zwracamy się z prośbą o nie wydawanie pozwolenia na powstanie kolejnej już kopalni na naszych terenach. Chcemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw degradacji kolejnych terenów należących do otuliny parku. Zgodnie z ustawą o ochronie środowiska otulina ma służyć ochronie przed szkodliwymi działaniami człowieka!

Kolejnym argumenty przemawiające przeciwko planowaniu kolejnej żwirowni to;

-szkody górnicze: zarówno dla środowiska w którym żyje wiele gatunków zwierząt i ptaków, jak i dla okolicznych mieszkańców. Całymi dniami narażeni są na unoszące się pyły, hałas, drżenie domów, osuwanie ziemi, wysychanie lasów oraz całkowita degradacja krajobrazu ( możemy zaobserwować to przy wszystkich żwirowniach na tym terenie). Chcemy nadmienić iż klimat, który się zmienia jest coraz mniej korzystny dla okolicznych pól i lasów a stworzenie takich kopalni tylko to nasila. Powstawanie kolejnych kopalni doprowadza do znaku wód podskórnych.

-nieruchomości: zarówno działki jak i domy które powstały i nadal powstają w bliskiej okolicy znacząco tracą swoją wartość. Czasy w jakich żyjemy sa trudne. Dlaczego dorobek całego życia mają stracić poprzez powstanie żwirowni. Dlaczego ludzkie marzenia mają stać się życiową tragedią przez sąsiedztwo tejże inwestycji.

-turystyka, która dla powiatu Tucholskiego jest strategiczna tylko na tym traci. Piękna okolica do ktorej ludzie przyjeżdżają by odpocząć, wyciszyć się, zregenerować podczas obcowania z naturą w bliskiej okolicy Rzeki Brdy przestaną być zainteresowani naszymi terenami. Nie pozwólmy na to aby kopalnie odstraszały kolejnych turystów! Miasto Tuchola uznawane za serce Borów Tucholskich niech wita pięknym krajobrazem a nie hałdami piasku czy gruzu, który już możemy obserwować.

 

Szanowny Panie Burmistrzu, rado miasta i cała władzo naszej kochanej Tucholi nie odbierajcie nam zwykłym szarym ludziom marzeń na spokojne życie w pięknej okolicy. Piękna pieśń o naszej Tucholi, w której słyszymy słowa że nasi praojcowie walczyli o tę ziemię dla nas więc nie marnujmy jej na kolejną żwirownie!

 

DLATEGO ŻĄDAMY!

 

BY NIE WYDAWANO DECYZJI O PLANIE ZAGOSPODAROWANIA DLA DZIAŁKI 1655/9,

BY NIE POWSTAWAŁY KOLEJNE ŻWIROWNIE NA TERENIE MIASTA TUCHOLA,

BY WSPIERANO WŁAŚCICIELI I MIESZKAŃCÓW W UŻYTKOWANIU TEJ ZIEMI W SPOSÓB NIEZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU, W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY ROZWOJOWI EKOLOGICZNEJ PRODUKCJI ROLNEJ, TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI, ORAZ ZAPEWNIENIENIA DOBRYCH WARUNKÓW ŻYCIA TAKŻE NASTĘPNYM POKOLENIOM!

https://www.petycjeonline.com/petycja_przeciw_miejscowemu_planu_zagospodarowania_dla_wirowni?fbclid=IwAR2LvSyR5hTagenveNVG2ROI5Anel4kjlX58U4bp2KZH5DpkW-uPyeb768k#form

Opowiedzieliśmy o faktach, które już się wydarzyły, niemniej tylko z jednej strony, chętnie wysłuchamy co ma do powiedzenia druga strona. Sytuacja wydaje się być rozwojową, a podjęcie decyzji odległe. Potrzeba dialogu, a ten z pewnością doprowadzi do kompromisu lub zmian. Jak zawsze…

Do tematu powrócimy.

Stanowisko Burmistrza Tucholi w sprawie petycji
dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 1655/9 położonej przy ul. Plaskosz w Tucholi.

Sytuacja wydaje się być klarowną pod tak dobrze merytorycznie zredagowanym pismem. Uwagi można składać do 16 dnia bm. , wszystko w rękach radnych miejskich, inaczej, przedstawicieli społecznych w tym osoby protestującej. Może się wydawać, że w tej sprawie nie będzie jednomyślności wśród radnych ale czy wniosek przejdzie? Czas pokaże.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. https://www.facebook.com/photo/?fbid=7909245112482112&set=a.1860863177320366