PODPISANIE UMOWY – ZADANIE „MODERNIZACJA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY CEKCYN I GOSTYCYN”.

Estimated read time 2 min read

1 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi została podpisana umowa na realizację  zadania drogowego, które będzie realizowane na terenie Gminy Cekcyn i  Gostycyn.

Starosta Tucholski Michał Mróz, Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski oraz Skarbnik Powiatu Zofia Łącka podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Spółka z o.o. z siedzibą w Kozłowie reprezentowanym przez Andrzeja Burczyńskiego zastępcę Prezesa Zarządu na realizację zadania „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Cekcyn i Gostycyn”

Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyli: radni Powiatu Tucholskiego: Andrzej Pruszak, Bartosz Puchowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Kociński, Kierownik Działu Technicznego ZDP Arkadiusz Malinowski oraz Kierownik budowy Tomasz Hołody.

Opis zadań:

Nazwa zadania: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Cekcyn i Gostycyn”:

1) Modernizacja drogi powiatowej nr 1031C na odcinku Wierzchucin – droga wojewódzka nr 240 – długość planowanego do zmodernizowania odcinka – ok. 0,750 km

2) Modernizacja drogi powiatowej nr 1043C na odcinku Bagienica – Wielka Klonia – długość planowanego do zmodernizowania odcinka – ok. 0,8 km

Długość planowanych w ramach całego zadania do modernizacji odcinków łącznie – ok. 1,5 km

Całkowita wartość zadania:  1 370 481,87 zł.

Dofinansowanie:

  • 1 343 072,23 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR,
  • 27 409,64 zł –  Powiat Tucholski.

Termin realizacji: 5 miesięcy od podpisania umowy.

Wykonawcom gratulujemy i życzymy bezproblemowych realizacji inwestycji.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza