0 1 min 2 lata

17 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielce Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II w Gostycynie – Pani Katarzynie Henszczyk.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Wójt – Pan Ireneusz Kucharski, w obecności Skarbnika Gminy Gostycyn –  Pani Anny Bereda oraz Dyrektora Szkoły  – Pana Marka Sasa. Po złożonym ślubowaniu i wręczeniu aktu, wszyscy obecni gratulowali Pani Katarzynie Henszczyk uzyskanego stopnia awansu zawodowego oraz życzyli satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.

Gratulujemy!


(red.)

gostycyn.pl