0 1 min 6 miesięcy

Referuje kierownik oddziału, pan Krzysztof Babiński.


(red.)