0 2 min 1 rok

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 20 października. Poprzedził go Tydzień Mediacji, który rozpoczął się 17 października. To ogólnoświatowa akcja, służąca popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. Celem ogólnopolskiej inicjatywy jest upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów.

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia. Do jego zadań, w czasie trwania mediacji, należy wspieranie komunikacji, łagodzenie ewentualnego napięcia lub stresu i pomoc w osiągnięciu porozumienia.

Międzynarodowy Tydzień i Dzień Mediacji jest inicjatywą cykliczną, przeprowadzaną co roku przez środowiska prawnicze. Organizatorzy chcą w ten sposób uświadomić stronom uczestniczącym w sporze, że mają prawo do mediacji, zanim jeszcze sprawę przejmie sąd i w konsekwencji podejmie arbitralną decyzję. Jak podkreślają prawnicy, rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakładce Mediacje opublikowany został plik z linkami do stron sądów, pod którymi znajdują się informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji w poszczególnych okręgach sądowych.

Więcej o mediacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i na oficjalnym fanpage’u poświęconym tematyce mediacyjnej Mediacja.


(red.)

KPP Tuchola