Zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw Janiagóra i Lnianek

Estimated read time 1 min read

W związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów od wiatru Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica zarządzeniem numer 46/2022 z dnia 31.10.2022 r. wprowadził okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Zamrzenica na terenie następujących leśnictw: Janiagóra, Lnianek. Okresowy zakaz wstępu obowiązuje od dnia 1 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Tereny leśne objęte okresowym zakazem wstępu zostały oznakowane tablicami informacyjnymi o następującej treści: „ZAKAZ WSTĘPU DO LASU OD DNIA 1.11.2022 r. DO DNIA 30.11.2022 r. Z POWODU KLĘSKI WIATROŁOMÓW” oraz oznaczone na mapie zagrożeń banku danych o lasach: https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/

Zakaz nie dotyczy osób, służb oraz sprzętu używanego do prac związanych z gospodarką leśną, zwalczających pożar oraz ratujących zdrowie i życie ludzi.


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza