PODWYŻKI ZA CIEPŁO? NOWY REGULAMIN? DLACZEGO? MAMY PRAWO TO WIEDZIEĆ! /reportaż i informacja od Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o./

Estimated read time 5 min read

Nieciekawie zaczął się nam ten przeklęty Nowy Rok, zawdzięczmy to niechcianym prezentom, które trafiają do naszych rąk w postaci rachunków, na których wymienione kwoty doprowadzają nas do zawrotów głowy. Doskonale wiemy o tym, że naszą codzienność zmieniły chybione decyzje rozzuchwalonego rządu i wspólnoty europejskiej w której tkwimy w postaci kompromitowanego każdego dnia petenta. Winę za to wszystko rządzący zwalają na tzw. „putinflację”, co tylko w części jest prawdą. Składowych tego nieszczęścia jest znacznie więcej, z tymi problemami każdego dnia borykają się samorządy i spółki użyteczności publicznej, których zadanie jest wyartykułowane prosto i jasno – mają nam służyć i… robią to!

Pieniądze są ważne, ale równie ważne jest to, że mamy swoje prawa w tym do informacji: dlaczego tak się dzieje, skąd te kwoty i czy wystawiający rachunki mają jakieś pola manewrów, aby ulżyć nam w tej szaleńczej codzienności? Okazuje się, że tak i pomimo cenowego szaleństwa można w tym wszystkim odnaleźć źdźbło nadziei na to, że nasz portfel nie zostanie do końca opróżniony.

Nasza skrzynka pocztowa zapełniła się całkowicie informacjami od Państwa w sprawie podwyżek cen ciepła. W listach dają Państwo upust emocjom, dlatego zdecydowaliśmy o tym, że nakręcimy reportaż o tej sprawie, który zakończy apel szefa tucholskiego PK, gdzie każda kwestia zostanie wyjaśniona w sposób jasny i przystępny dla każdego.

Zacznijmy od materiału filmowego, wtedy znacznie łatwiej będzie zrozumieć wspomniany apel.

Szanowni Mieszkańcy!

               Uprzejmie informuję, że znowelizowana w 2021 r. Ustawa o efektywności energetycznej, oraz ogłoszone do Ustawy rozporządzenie, wprowadziło szereg zmian, m.in. obowiązek opomiarowania budynków, jak również wymogi co do zmian i dostosowania obecnych regulaminów dotyczących rozliczania i podziału kosztów co + cwu.

               Opracowany wg litery prawa regulamin należało wprowadzić przed nowym okresem rozliczeniowym, tak aby uniknąć wykonywania podwójnych rozliczeń (okres rozliczeniowy przez firmę Ista we wspólnotach mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o. o. trwa od 01.01 do 31.12 danego roku).

Informuję, że przygotowane i wdrażane regulaminy nie miały związku z podwyżką cenową. W każdej ze wspólnot mieszkaniowych obowiązywał regulamin, który został zaktualizowany. Stawka za centralne ogrzewanie dotychczas w jednej kwocie została podzielona na:

  1. opłaty stałe (m. in. za zamówioną moc cieplną pobieraną w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW, za usługi przesyłowe liczone według mocy zamówionej w okresie 12 miesięcy w roku w zł/MW, opłatę za nośnik ciepła – za napełnianie lub uzupełnienie instalacji odbiorczych, opłaty za inne usługi lub czynności wykonywane na zlecenie odbiorcy) i
  2. opłaty zmienne wynikające ze zużycia energii cieplnej (za zużytą energię cieplną według wskazań ciepłomierzy zainstalowanych w węzłach cieplnych, pobieraną w okresach grzewczych w zł/GJ, za usługi przesyłowe pobierane w każdym miesiącu, w którym nastąpił pobór energii cieplnej według ilości zużytego ciepła w zł/GJ).

W związku z tym, że ostateczne ustalenie i rozliczenie realnych kosztów wchodzących w skład opłat stałych będzie możliwe po kilku miesiącach, zdecydowaliśmy się jako zarządca do podziału zaliczki na opłaty stałe i zmienne w ujęciu procentowym:

– 30% zaliczki na opłaty stałe i

– 70 % na opłaty zmienne.

Taki podział ma charakter tymczasowy ale pragnę zapewnić, że dokonamy rozliczenia wszelkich kosztów związanych z ciepłem w odniesieniu do całości wpłaconych zaliczek po zakończeniu sezonu grzewczego.

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.  informuje, że ze względu na drastyczny wzrost cen gazu ziemnego i energii elektrycznej był zmuszony wystąpić do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę obowiązującej taryfy na ciepło. Zgodnie z przedstawioną kalkulacją od stycznia 2023 r. obowiązuje zatwierdzona przez Prezesa URE nowa taryfa na ciepło, uwzględniająca te podwyżki. Niestety nowe ceny energii cieplnej obciążone są również obowiązującą od stycznia 2023 r. wyższą stawką VAT w wysokości 23%, w miejsce obowiązującej w 2022 r. stawki 5 %.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od stycznia do końca kwietnia br., w celu ochrony mieszkańców, obowiązuje tzw. „cena za ciepło z rekompensatą” zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Pomimo tego naliczona obecnie stawka zaliczki na ciepło oparta na powyższej cenie i tak jest wyższa od cen ciepła za rok 2022 o ponad 40 %, co w zestawieniu z podwyżką VAT daje blisko             60 %.

Z poważaniem

Tomasz Stybaniewicz

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o.


(red.)

TOKiS-PRESS TV serdecznie dziękuje tucholskiemu PK za pomoc w stworzeniu tego materiału.

 

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza