„Flisakiem” z Czarnowa do Solca Kujawskiego

Estimated read time 4 min read

Wiślany prom „Flisak” od tygodnia kursuje pomiędzy Czarnowem i Solcem Kujawskim. W ciągu najbliższych czterech miesięcy kursy są bezpłatne. W tym czasie przeprawa funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 6 do 19, a w niedzielę i święta od 7 do 17. Kursy z Solca Kujawskiego do Czarnowa ruszają o każdej pełnej godzinie, a z Czarnowa do Solca 20 minut po każdej pełnej godzinie. Nowa infrastruktura ułatwi komunikację pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem oraz wzmocni potencjał turystyczny regionu. 

 Prom Flisak zaczyna swoją pracę łącząc Kujawy z Pomorzem, bo symbolika tej przeprawy ma także taki wymiar. Jesteśmy w Solcu na Kujawach, a wypłynęliśmy z Pomorza, z Ziemi Chełmińskiej. Pragnę podziękować za współpracę pani burmistrz, panom starostom i panu wójtowi – mówił marszałek Piotr Całbecki. – Nasza jednostka jest obsługiwana przez profesjonalnego armatora i zabezpieczona przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Bezpieczeństwo podróżnych jest więc zagwarantowane na najwyższym poziomie. 

Pierwszy rejs poprzedził briefing prasowy z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego, radnego województwa Tadeusza Pogody i lokalnych samorządowców partnerów projektu. W uroczystości udział wzięli również: starosta bydgoski Wojciech Porzych, starosta toruński Marek Olszewski, Teresa Substyk, burmistrz Solca Kujawskiego, Jan Surdyna, wójt gminy Zławieś Wielka, radny województwa Tadeusz Pogoda, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przemysław Dąbrowski i Mirosław Graczyk, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego.

Do końca sierpnia prom Solec Kujawski-Czarnowo pracuje w okresie próbnym. W tym czasie trwają m.in. pomiary czasu pokonywania rzeki pomiędzy przyczółkami, załadunku i rozładunku. Na ich podstawie zbudowany zostanie docelowy rozkład. Okres próbny pozwoli optymalnie zorganizować działanie promu.

Przeprawa promowa pomiędzy Solcem Kujawskim i Czarnowem jest połączeniem sezonowym. Kursowanie jednostki uzależnione będzie od warunków pogodowych i stanu Wisły. Po okresie próbnym za obsługę promu odpowiedzialny będzie armator, którego wyłoni przygotowywane postępowanie przetargowe. Będzie on odpowiedzialny m.in. za sterowanie ruchem pojazdów na przyczółkach, organizację sprzedaży biletów, utrzymywanie jednostki w należytym stanie technicznym czy aktualizację informacji o godzinach kursowania.

Prom jest jednostką boczno-kołową z dwoma silnikami napędzającymi koła łopatkowe. Na głównym pokładzie znajduje się miejsce dla 15 samochodów osobowych lub 1 autobusu, 2 busów i 6 samochodów osobowych. Na dziobie i rufie zamocowano klapy wjazdowo-zjazdowe podnoszone siłownikami hydraulicznymi. Na prawej burcie w rejonie śródokręcia usytuowana jest sterówka, posadowiona nad pokładem w celu zapewnienia dobrej widoczności. Na lewej burcie znalazły się miejsca siedzące dla 42 pasażerów, a na prawej dla 16 osób.

W ramach inwestycji przebudowano także drogę wojewódzką po stronie Solca i Czarnowa na odcinku 2,5 km. Od podstaw powstały konstrukcje dróg, parkingów, zatok autobusowych i przyczółków (każdy wyposażony w dwa stanowiska promowe). Od strony Solca dodatkowo wybudowano wzdłuż ulicy Żeglarskiej chodnik, przejścia dla pieszych i kanalizację deszczową, poprawiono geometrię skrzyżowań ulic Żeglarskiej z Bydgoską i Kościuszki oraz ułożono na tych ulicach nowe nawierzchnie.

Wartość całej inwestycji to ponad 22 mln złotych. Zadanie zrealizowane zostało przy wykorzystaniu środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Nazwę promu wyłonił konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski i Miasto Solec Kujawski.

 


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot.  fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza