Marszałkowskie stypendia dla artystów – wnioski do 15 maja

Estimated read time 2 min read

Trwa nabór wniosków o stypendia artystyczne marszałka dla twórców, animatorów kultury i osób zaangażowanych w opiekę nad zabytkami. Wsparcie można wykorzystać na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej lub realizację projektów kulturalnych, m.in. na organizację wystaw, publikację książki, nagranie płyty lub nakręcenie filmu. Zdjęcia z kwietniowej gali wręczenia stypendiów w podpisanym folderze: https://drive.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/s/9XCfRVBscWzePfe fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

– Wspieranie twórców i animatorów kultury, a także osób poświęcających się opiece nad zabytkami to dla nas niezwykle ważne zadanie. Nasz region jest miejscem przyjaznym szeroko rozumianej kulturze, a najwartościowsze projekty w tej sferze i najciekawsze postaci znajdują oparcie w mecenacie samorządu województwaZachęcam do aplikowania o to wparcie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Wojewódzkie stypendia artystyczne to forma wsparcia finansowego udzielanego utalentowanym mieszkańcom naszego regionu w różnym wieku. Przyznajemy je dwa razy w roku. Są motywacją do podejmowania nowych wyzwań w sferze działalności artystycznej oraz pomagają realizować ciekawe i ambitne projekty. Otrzymują je osoby zajmujące się twórczością artystyczną (między innymi w dziedzinie sztuki filmowej, rzeźby, plastyki, muzyki, literatury, teatru), upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendiów z załącznikami

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 15 maja:

  • w punkcie informacyjno-podawczym Urzędu Marszałkowskiego przy placu Teatralnym 2 w Toruniu
  • lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

plac Teatralny 2, 87-100 Toruń (o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego pod numerem telefonu: 883 359 313 lub mailowo: m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl.

W pierwszej edycji konkursu stypendialnego wyróżniliśmy piętnaścioro utalentowanych kujawsko-pomorskich artystów. Czytaj Marszałkowskie stypendia w dziedzinie kultury


(red.)

Mat. nadesłane.

 fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza