Wykorzystaj tę możliwość! W porę wykryj tętniaka!

Estimated read time 2 min read

Zapraszamy mieszkańców województwa do udziału w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski programie profilaktycznym, którego celem jest odpowiednio wczesne wykrycie tętniaka aorty brzusznej. W tym roku akcję prowadzą cztery placówki medyczne – w Koronowie (powiat bydgoski), Grudziądzu, Żninie i Włocławku. Łącznie przebadamy 927 mężczyzn.

– Tętniak aorty brzusznej to poważne zagrożenie dla życia, zwłaszcza dla mężczyzn po 60. roku życia. Skuteczna strategia walki z tą chorobą to przede wszystkim wczesne jej wykrycie, jeszcze w stadium bezobjawowym – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Kujawsko-Pomorskim Programem Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej w 2023 roku objęci są palący papierosy mężczyźni między 65. a 74 rokiem życia, zamieszkali na terenie naszego województwa. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Pacjenci, u których badanie wykryje odcinek poszerzonej aorty będą kierowani na kolejne badania kontrolne lub do specjalisty chirurgii naczyniowej.

Realizatorami programu są trzy wybrane w drodze konkursu placówki medyczne zlokalizowane na terenie województwa. Nie obowiązuje rejonizacja, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę:

  • Przychodnia Lekarska Rodzina w Koronowie w powiecie bydgoskim,
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Grudziądzu,
  • „EPOKA” NZOZ w Żninie,
  • Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Lista realizatorów z numerami telefonów

Badania są organizowane indywidualnie przez poszczególne placówki. Samorząd województwa przeznaczył na ich realizację blisko 70 tysięcy złotych. Program zakłada przebadanie łącznie 927 osób.

Wśród marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej, których realizację kontynuujemy w tym roku, znajdują się także szczepienia przeciwko pneumokokom, badania kolonoskopowe i profilaktyka upadków dla seniorów. Więcej informacji wkrótce na www.kujawsko-pomorskie.pl.


(RED.)

Za tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza