WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 – 2027

Estimated read time 1 min read

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników w Sądzie Rejonowym w Tucholi i Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) trwa nabór kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy –  1 ławnika,
  • do Sądu Rejonowego w Tucholi – 2 ławników.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Szczegółowe informacje i druki dokumentów do pobrania na stronie BIP.


(red.)

tuchola.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza