0 3 min 11 miesięcy

Firma dała nam prawdziwy pokaz tempa i solidności wykonania inwestycji drogowej, a to dzięki podwykonawcy z Tucholi. Zaledwie kilka tygodni temu na placu budowy działali drogowcy w swoich potężnych maszynach, a dzisiaj? A dzisiaj z przyjemnością pokonaliśmy na kołach odcinek nowej drogi gminnej…

Przypomnijmy sobie.

W gminie Tuchola zrealizowana została kolejna inwestycja drogowa. To budowa drogi transportu rolniczego Kiełpin – Na Polach – II etap.

„Zadanie zostało podzielone na trzy części. Po wykonaniu tego etapu, pozostanie już ostatni – do ul. Polnej w Tucholi. Cieszymy się, że na obecną inwestycję pozyskaliśmy tak wysokie wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych. To pozwala nam kontynuować politykę zrównoważonego rozwoju, mimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej” – podkreśla burmistrz Tadeusz Kowalski.

W ramach zadania powstała jezdnia o szerokości 4 m i nawierzchni bitumicznej o łącznej długości wraz ze skrzyżowaniem 780,32 m. Zakres inwestycji obejmował również budowę zjazdów gospodarczych oraz skrzyżowań przyległych do drogi w takiej samej technologii jak ciąg główny. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych na przyległy teren, jak na dotychczasowych zasadach, w granicach pasa drogowego.

Wartość inwestycji wynosi 842 452,22 zł brutto, a jej wykonawcą jest Firma Handlowo-Usługowa KIC-TRANS Piotr Różycki z Drzycimia.

To kolejne zadanie, na które gmina Tuchola uzyskała dofinansowanie w wysokości 98% z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Bez przecinania wstęg, bez kamer, nowy odcinek włączony został do eksploatacji, a okoliczni mieszkańcy mają prawo do zadowolenia.

 (red.)