Europa spotyka się w Toruniu

Estimated read time 4 min read

Wyjazdowe posiedzenie w Toruniu Komisji Zasobów Naturalnych (NAT) w Europejskim Komitecie Regionów (1-2 czerwca) było tematem dzisiejszej (25 maja) konferencji prasowej marszałka Piotra Całbeckiego i wiceprzewodniczącego NAT Radima Sršeňa. Na dwa dni samorządowa stolica Kujaw i Pomorza stanie się miejscem ważnej europejskiej debaty przede wszystkim na temat rolnictwa i rynków produktów żywnościowych naszego kontynentu.

Wielu obserwatorów uważa, że to właśnie NAT rozpoczęła publiczną dyskusję na temat koniecznej rewizji polityki rolnej Unii Europejskiej. Ważnym dokumentem była przyjęta w ubiegłym roku przygotowana przez marszałka Piotra Całbeckiego opinia Komitetu Regionów w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.

– Członkowie Komitetu Regionów są aktywnymi politykami lokalnymi, czujemy puls społeczności lokalnych, jesteśmy mostem między Brukselą a codzienną polityką lokalną w miastach, miasteczkach i małych wioskach. Ponad 70 proc. prawa „made in Brussels” to prawo mające wpływ na rzeczywistość lokalną, implementowane przez lokalne społeczności, przez ludzi takich jak ja, czeski burmistrz, mój kolega Piotr, polski marszałek województwa, i inni członkowie  Komitetu Regionów – powiedział witając dziennikarzy ze studia w Brukseli wiceprzewodniczący NAT Radim Sršeň.  

NAT jest jedną z merytorycznych komisji roboczych Komitetu Regionów, który jest ważnym gremium doradczym w strukturach Unii Europejskiej, określanym jako głos regionów w Brukseli. Zasiada w niej ponad stu samorządowców ze wszystkich dwudziestu siedmiu państw Wspólnoty. Prace NAT dotyczą m.in. spraw związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwem oraz ochroną konsumentów i zdrowiem. W obecnej kadencji skupiają się one przede wszystkim na tak zwanej agendzie wiejskiej dla Europy i zdrowiu publicznym.

Dwudniowe toruńskie obrady dotyczyć będą generalnie odporności europejskich systemów produkcji i dystrybucji żywności na zagrożenia i kryzysy oraz podejmowanych lokalnie działań odpowiadających na związane z nimi wyzwania. Debata drugiego dnia obrad toczyć się będzie wokół zmian klimatycznych, za które w ocenie niektórych polityków, ekspertów i publicystów odpowiada rolnictwo, w tym przede wszystkim produkcja zwierzęca.

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że w tej ostatniej kwestii punkt widzenia Komitetu Regionów różni się od opinii wielu europejskich polityków i samej Komisji Europejskiej. – My apelujemy, by kontynuować walkę ze zmianami klimatycznymi, ale nie może się ona odbywać w oparciu o dyskusyjne tezy i drastyczne ograniczenia dla niektórych branż [produkcji rolnej]. Możemy produkować dużo i zdrowo bez wpływania na zmiany klimatyczne. Każdy region powinien mieć swoją własną strategię w tym zakresie, opartą przede wszystkim o krótkie łańcuchy dostaw żywności – stwierdził.

– Mamy prawo wymagać od Unii Europejskiej, by tak zmieniła politykę rolną, by ta zachęcała ludzi do pracy na roli – powiedział gospodarz województwa odnosząc się do coraz częściej pojawiających się w debacie publicznej głosów wzywających do rewizji unijnej polityki w dziedzinie produkcji rolniczej. 

O konieczności zmian w spojrzeniu UE na problemy rolnictwa i produkcji żywności mówił też przewodniczący Radim Sršeň: – Ten temat jest bardzo ważny i żywo dyskutowany [w NAT i na forum Komitetu Regionów], a polski punkt widzenia jest właściwie, klarownie przedstawiany. Zmiany są ważne nie tylko w kontekście bezpieczeństwa żywności, ale również w kontekście rozwoju obszarów wiejskich.

W ostatnich dniach maja i pierwszych dniach czerwca w mieście Kopernika spotykają się również międzynarodowi eksperci by rozmawiać o społecznych i ekonomicznych skutkach starzenia się społeczeństw oraz reprezentacje sygnatariuszy Deklaracji Weneckiej, które pochylą się nad problematyką dotyczącą współczesnych wyznaczników polityki społecznej.

_____________________________________
(red.)

Mat. nadesłane.

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza