0 2 min 10 miesięcy

Jedną z dziedzin życia społecznego jest działalność sportowa. Aby było możliwe jej prowadzenie na wysokim poziomie, każdego roku z gminnego budżetu przyznawane są dotacje na ten cel. To między innymi całoroczna działalność klubów sportowych, organizacja obozów i rozgrywek.

„Staramy się dbać o każdą sferę życia naszych mieszkańców. Nie inaczej jest pod względem sportu. Inwestujemy nie tylko w obiekty służące rozwojowi fizycznemu czy rekreacji, ale również wspieramy organizacje zajmujące się popularyzacją sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna jest przecież naturalną potrzebą człowieka, a my chcemy i wychodzimy jej naprzeciw, stwarzając ku temu właściwe warunki” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

W tym roku na zadania z dziedziny sportu przeznaczono 340 000,00 zł ze środków gminy Tuchola.


(red.)

Fot. tokis.pl