0 1 min 10 miesięcy

Członkowie Stowarzyszenia Gospodarstw Opiekuńczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego uczestniczyli 6 czerwca br. w wycieczce do Dobrzycy. Zwiedzali tu ogrody tematyczne Hortulus, ziołowe i kwiatowe.

Wycieczka została zorganizowana w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.  Było to zadanie publicznego pt. „Organizacja wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do opery/teatru dla środowiska seniorów z gminy Tuchola”.

Wyjazd został dofinansowany ze środków gminy Tuchola.


(red.)

tuchola.pl