Uzdolnieni, pracowici, wytrwali – spotkanie z prymusami

Estimated read time 3 min read

Mają bardzo dobre oceny na świadectwie, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach. Blisko półtora tysiąca uczniów z naszego regionu otrzymało stypendia w ramach trzech marszałkowskich programów edukacyjnych „Prymus Kujaw i Pomorza”,  „Humaniści na start” oraz „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”. Najlepsi spotkali się dziś (12 czerwca) podczas uroczystej gali w Pałacu Dąmbskich z przewodniczącą sejmiku województwa Elżbietą Piniewską i marszałkiem Piotrem Całbeckim.

– To wielka satysfakcja i przyjemność gościć wybitnych młodych ludzi. Gratuluję wam wspaniałych osiągnięć i życzę sobie, aby nigdy nie zabrakło tak ambitnych i zaangażowanych osób, bo to wy będziecie w przyszłości rozwijać nasze województwo, sprawiać, że będzie ono bardziej innowacyjne i konkurencyjne. To właśnie wy jesteście przyszłością regionu – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Prymus Kujaw i Pomorza

Marszałkowskie wsparcie skierowane jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych z województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafiło do 501 młodych ludzi. Wśród nich jest 149 uczniów szkół podstawowych i 352 szkół ponadpodstawowych.

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Humaniści na start

W ramach tegorocznego projektu stypendium otrzymało 406 uczniów z regionu. W tym programie o wsparcie mogli się ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz osiągnęli sukcesy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Wśród stypendystów jest 83 uczniów podstawówek oraz 323 licealistów.

Najliczniej reprezentowane szkoły to I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu oraz VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II

Program adresowany jest do utalentowanych uczniów klas drugich i wyższych techników oraz szkół branżowych w regionie. W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafiło do 575 uczniów ze szkół w regionie. Wśród stypendystów jest 402 uczniów techników oraz 173 uczniów szkół branżowych.

Wśród szkół z największą liczbą stypendystów są: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim, Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim, Zespół Szkół w Mogilnie i Technikum Menedżerskie w Bydgoszczy.

Wszystkie trzy marszałkowskie programy stypendialne finansujemy w oparciu o środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego i budżetu samorządu województwa.

Marszałkowskie projekty edukacyjne w liczbach:

  • 1482 uczniów otrzyma stypendia w roku szkolnym 2022/2023 w ramach trzech marszałkowskich programów stypendialnych;
  • 500 złotych – to maksymalna miesięczna kwota wsparcia, która trafi na konto stypendysty;
  • uczniowie otrzymają do 5 tysięcy rocznie.

(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza