𝐖𝐨𝐭𝐮𝐦 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐝𝐥𝐚 wó𝐣𝐭𝐚 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐊𝐞̨𝐬𝐨𝐰𝐨

Estimated read time 1 min read

 Podczas ostatniej sesji rady Gminy w Kęsowie wójtowi 𝐆𝐦𝐢𝐧𝐲 𝐊𝐞̨𝐬𝐨𝐰𝐨 udzielono 𝐰𝐨𝐭𝐮𝐦 𝐳𝐚𝐮𝐟𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐢 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐮𝐦 𝐳 𝐭𝐲𝐭𝐮ł𝐮 𝐰𝐲𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐛𝐮𝐝𝐳̇𝐞𝐭𝐮 𝐳𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐫𝐨𝐤.

 Na sesji obecnych było 11 z 15 radnych.
Nieobecni to radni:
  • Marlena Radowska,
  • Ewa Szczypiorska,
  • Andrzej Jordan,
  • Mirosław Bałazy.
Obie uchwały zarówno dotyczące wotum jak i absolutorium podjęto jednogłośnie 11 głosami „za”.

(red.)

Za FB Kęsowo.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza