PRZEDSTAWICIELE KURKOWEGO BRACTWA STRZELECKIEGO ODWIEDZILI TUCHOLSKĄ KOMENDĘ

Estimated read time 2 min read

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi przywitał wyjątkowych gości. Do miejscowej komendy przybyli przedstawiciele Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Była to okazja do zaprezentowania wyposażenia tucholskiej jednostki i zaplanowania wspólnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tucholi to stowarzyszenie, które aktywnie działa na terenie powiatu tucholskiego i nie tylko. Jego statutowe cele to  między innymi rozbudzanie i pielęgnowanie świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich względem Rzeczypospolitej Polskiej, szerzenie ducha państwowego i obywatelskiego wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, jak również wspieranie instytucji i organizacji publicznych działających na rzecz społeczności lokalnej.

Wczoraj (29.06.2023r.) Rada Starszych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w składzie: Zbigniew Chrustowski – Komendant (w przeszłości pełnił funkcję Inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Tucholi), Andrzej Wegner – Starszy Bractwa (w przeszłości pełnił funkcję Starosty Tucholskiego) oraz Andrzej Cybulski – Kwatermistrz (pełni również funkcję Skarbnika CECH Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Tucholi, a także członka Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości) przybyła do tucholskiej komendy.  Komendant Powiatowy Policji w Tucholi nadkom. Marcin Szulczyk wraz ze swoim zastępcą podinsp. Klaudią Ryczek zaprezentowali gościom sprzęt oraz wyposażenie tucholskiej jednostki. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń i zaplanowania wspólnych działań dla dobra lokalnej społeczności.


(RED.)

KPP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza