LIII sesja Rady Powiatu Tucholskiego

Estimated read time 1 min read

Odbędzie się ona 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
  3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Tucholskiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023.
  6. Informacja na temat złożonych wniosków o dofinansowanie zadań na terenie Powiatu Tucholskiego.
  7. Zamknięcie sesji.

(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza