Narodowe Czytanie 2023 – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Estimated read time 1 min read

To coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. W tym roku czytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Prezydent RP Andrzej Duda skierował okolicznościowy list, zachęcając do wspólnej lektury.

– To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu – podkreślił w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Na naszym terenie czytanie odbędzie się na terenie Nadleśnictwa Woziwoda.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza