Sesja sejmiku województwa

Estimated read time 4 min read

Podczas poniedziałkowego (28 sierpnia) posiedzenia sejmik województwa wyraził poparcie dla starań Bydgoszczy i Torunia o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Przed rozpoczęciem obrad podpisano porozumienie o współpracy regionalnej z hrabstwem Fife w Szkocji. Wizytę podczas sesji złożyły radnym wypoczywające w naszym regionie dzieci z Ukrainy.

Radnych w czasie sesji odwiedziła grupa kolonistów z ukraińskiego Irpienia. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego zaprosił na wakacje trzysta pięćdziesięcioro młodych Ukraińców, na co dzień żyjących w warunkach wojennych oznaczających niepewność jutra, borykających się z niedostatkiem wielu podstawowych rzeczy i ciągłym zagrożeniem atakami rakietowymi. Wypoczywający u nas młodzi Ukraińcy to dzieci i młodzież z partnerskich dla kujawsko-pomorskiego regionu Obwodu Chmielnickiego, Obwodu Żytomierskiego oraz z miasta Irpień w aglomeracji kijowskiej.

 

Jednym z pierwszych punktów posiedzenia była kwestia rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego za zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sejmik przyjął uchwałę w sprawie nadania Oddziałowi Kujawskiemu PTTK we Włocławku Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt przygotowała Komisja Wyróżnień  Honorowych, która zwraca uwagę na ważną rolę oddziału w kreowaniu wizerunku regionu, upowszechnianiu krajoznawstwa, edukacji historycznej i promowaniu aktywnego stylu życia.

 

Ożywioną dyskusję wywołała przedstawiona przez naczelnik wydziału świadczeń opieki zdrowotnej wojewódzkiego oddziału NFZ w Bydgoszczy Halinę Nowicką kwestia dostępności do świadczeń zdrowotnych w regionie. Prezentacja Kujawsko-Pomorskiego NFZ.

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Wojciech Koper przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie województwa w 2022 roku. Zwrócił uwagę na wzrost procentowy liczby osób uchylających się od obowiązku szczepienia. Sporo uwagi poświęcono zakażeniu legionellą. Radni zadawali pytania o działania zaradcze rozwoju epidemii na terenie naszego regionu.

 

Małgorzata Kwaśniewska, zastępczyni Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, przedstawiła radnym informacje o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko-pomorskiego w ubiegłym roku. Radni dyskutowali o kwestiach składowania odpadów.

 

Dyrektor Departamentu Transportu Wiktor Plesiński przedstawił raport z realizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 2021–2022. Samorząd województwa utrzymuje pasażerskie kolejowe połączenia regionalne kosztem 171 mln zł rocznie i płaci 28 mln zł rocznie za dostęp do infrastruktury kolejowej – łącznie wydajemy na ten cel blisko 200 mln zł. Stale podnoszona jakość i oferta przewozowa będąca odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu determinuje wzrost liczby korzystających z transportu kolejowego.

 

Przedstawiony został szczegółowy raport o potencjale rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w świetle wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020.  Województwo Kujawsko-Pomorskie cechuje się wysokim odsetkiem gospodarstw produkujących na rynek. Nasz region pod tym względem wyróżnia się na tle innych.

 

Sejmik zatwierdził przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 roku na dofinansowanie 29. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” i „COPERNICUS #550” – druk 100/23 i 101/23. Zatwierdzono również pakiet uchwał o stypendiach uczniowskich w ramach programów Prymus Pomorza i Kujaw i Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza – druki 106/23 i 107/23.

 

Sejmik rozpatrzył petycje Stowarzyszenia „Kobiety w Centrum” dotyczącą podjęcia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego działań zmierzających do opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Niepłodność stanowi bardzo istotny problem społeczny, który z każdym rokiem dotyka coraz większej liczby osób – druk nr 12/23.

 

Jednym z ostatnich punktów spotkania było podjęcie stanowiska w sprawie przyjęcia projektu „Uwierz w sport” – stanowisko w sprawie projektu. Długofalowym negatywnym skutkiem związanym z pandemią COVID-19 jest między innymi spadek aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Projekt „Uwierz w sport” ma integrować środowisko sportowe naszego województwa.

 

Porządek obrad


(red.)

Mat. UMWKP

fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza