Rada Dialogu o edukacji, wychowaniu i wsparciu psychologicznym

Estimated read time 2 min read

Jakość nauczana i wynagrodzenia nauczycieli oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna i psychiatria dziecięca były tematami dzisiejszego (5 sierpnia) posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS). Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

– Wiemy, że w systemie oświaty są wielkie braki – brakuje nauczycieli i pedagogów, ale też rozwiązań systemowych, które wzmacniałyby przeznaczone na oświatę pule środków w budżetach samorządów. Z pustego i Salomon nie naleje, podwyżki, na które czekają nauczyciele, mogą zostać zrealizowane tylko wtedy, gdy zmieni się system finansowania i zostaną zwiększone nakłady z budżetu państwa – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami przed posiedzeniem marszałek Piotr Całbecki.

– WRDS jest płaszczyzną zażegnywania konfliktów społecznych zanim one eskalują. To nam się dotąd udawało, ale tu sprawa jest inna, mówimy bowiem o kwestiach systemowych – możemy jedynie apelować do rządu i parlamentu. W budżetach samorządów nie ma pieniędzy, aby nadal wypełniać to, jest obowiązkiem państwa. Obecna subwencja oświatowa jest niewystarczająca. A tu nie może zabraknąć pieniędzy – bo edukacja to kwestia naszej przyszłości. 

Z przygotowanego przez wojewódzkie kuratorium oświaty raportu wynika, że u progu nowego roku szkolnego w Kujawsko-Pomorskiem brakuje 200 nauczycieli (najwięcej nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli zawodu) i 50 psychologów szkolnych.

– Te braki nie są wielkie, to znacznie mniej niż pół procenta wszystkich zatrudnionych nauczycieli w regionie. To nie jest nic nadzwyczajnego – stwierdził poproszony o komentarz w tej sprawie gość posiedzenia, regionalny kurator oświaty Marek Grelik.

Podkreślił, że wypełnianie tej luki nie jest zadaniem kuratorium, ale dyrektorów szkół – kuratorium może im jedynie pomóc wyrażając zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez pełnych kwalifikacji, na przykład studentów ostatnich lat kierunków nauczycielskich. Przyznał, że braki kadrowe w oświacie są większe niż w latach poprzednich i dotyczą przede wszystkim małych miejscowości.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Andrzej Goinski

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza