0 2 min 1 miesiąc

28 lutego goście, którzy skorzystali z zaproszenia Starosty Tucholskiego Michała Mroza oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi Lucyny Glaner, wypełnili po brzegi salę multimedialną Starostwa Powiatowego w Tucholi, by posłuchać i możliwościach pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich.

Po krótkim wprowadzeniu, możliwości i sposoby wsparcia zainteresowanych otrzymaniem dotacji lub preferencyjnej pożyczki omówił przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bydgoszczy Krzysztof Skalski, a o lokalnych mechanizmach wsparcia opowiedziała Prezes Partnerstwa Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” Magdalena Kurpinowicz. Była też możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele biznesu, nauki i edukacji czy administracji, nie zabrakło też młodzieży, która za chwilę będzie stawiała pierwsze kroki na rynku pracy.

Przypominamy, że tematem konferencji była „Przedsiębiorczość dla Rozwoju: Nowe Ścieżki i Wyzwania”, a udział w tym wydarzeniu stanowi pierwszy krok dla rozwoju wspieranego środkami Unii Europejskiej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju (w taki sposób, aby uwzględnić przyszłość następnych pokoleń), równości szans i niedyskryminacji (w tym także dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami) oraz równości kobiet i mężczyzn.

Zainteresowanie tematem przerosło oczekiwania organizatorów, sala była wypełniona prawie do ostatniego miejsca.

Organizatorami konferencji byli: Powiatowy Urząd pracy w Tucholi, Partnerstwo LGD Bory Tucholskie oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy. Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.


(red.)

tucholski.pl

PUP Tuchola