IX POWIATOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA „WIDZIMY, REAGUJEMY, PRZECIWDZIAŁAMY” wykład kom. w st. spocz. Marka Kolinskiego

Estimated read time 1 min read

Nadal trwa konferencja IX POWIATOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA „WIDZIMY, REAGUJEMY, PRZECIWDZIAŁAMY” i mamy kolejny, ostatni dzisiaj wykład.

Jest on poświęcony oddziaływaniu wobec osób stosujących zachowania przemocowe – aspekty praktyczne – prowadzenie kom. w st. spocz. pan Marek Kolinski.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza