Jest dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne i pieszojezdnię w M. Mędromierzu.

Estimated read time 3 min read

Jest dofinansowanie na inwestycje wodno-kanalizacyjne i pieszojezdnię w M. Mędromierzu. W sumie ponad 3 mln zł.

Przyznano pieniądze na realizację projektu pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na obszarach funkcjonowania dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych na terenie gminy Tuchola”.

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 781 375,05 zł.

„Nie zwalniamy inwestycyjnego tempa. Dopiero co zdążyliśmy zakończyć budowę kina i oddać je do użytku, a już sięgnęliśmy po kolejne środki na ważne dla rozwoju naszej gminy zadania. Wśród nich oczekiwane budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz mająca zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo pieszojezdnia w Małym Mędromierzu, o którą od lat zabiegali mieszkańcy sołectwa. Ogromnie się cieszę, bo dzięki przyznanemu dofinansowaniu będzie nas stać na realizację tych inwestycji” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

W ramach projektu są następujące zadania inwestycyjne:

  1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przy Szosie Bydgoskiej, gmina Tuchola. Dofinansowanie w wysokości 1 336 880,08 zł (na roboty budowlane), wkład własny w wysokości 27 283,27 zł (dot. robót budowlanych).
  2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości i budową tłoczni ścieków z zasilaniem energetycznym w miejscowości Słupy, gmina Tuchola – II etap. Dofinansowanie w wysokości 1 174 200,34 zł (na roboty budowlane), wkład własny w wysokości 23 963,27 zł (dot. robót budowlanych). Kwota przeznaczona na pokrycie pozostałych kosztów wynosi 21 836,39 zł (nadzór inwestorski, energia elektryczna i inne).
  3. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid. 96/1, 97/1, 97/2 obręb ewid. Tuchola – miasto oraz 567/7 obręb ewidencyjny Bladowo, gmina Tuchola – II etap. Dofinansowanie w wysokości 270 294,63 zł (na roboty budowlane), wkład własny w wysokości 5 516,22 zł (dot. robót budowlanych). Kwota przeznaczona na pokrycie pozostałych kosztów to 9 189,15 zł (nadzór inwestorski i inne).

Termin zakończenia projektu przewidziany został na 30 listopada 2024 r.

To jednak nie koniec dobrych informacji. Jest też dofinansowanie na projekt pn. „Budowa, przebudowa dróg na terenie Tucholskiego Związku Powiatowo-Gminnego”, w ramach którego realizowane będzie zadanie pn.: „Budowa pieszojezdni w m. Mały Mędromierz na działkach o nr ewid. 382 i 393/1”.

Na realizację tej inwestycji gmina Tuchola uzyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 571 428,57 zł, natomiast wkład własny gminy wyniesie 12 421,00 zł (dot. robót budowlanych).

Zadanie polega na budowie pieszojezdni na działkach o nr ewid. 382 i 393/1, na gminnej drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do zabudowy mieszkalnej i zagrodowej. Planuje się wykonać 496,77 mb jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami, dojściami do posesji i poboczami. Pieszojezdnia będzie miała szerokość 4 m.

Termin zakończenia projektu planowany jest na 31 grudnia 2024 r.


(red.)

tuchola.pl FB

fot. archiwum UM (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. A. Janty-Połczyńskiego w Tucholi)

 

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza