Kolej dużych prędkości

Estimated read time 3 min read

Marszałek Piotr Całbecki spotkał się dziś (9 listopada) z przedstawicielami administracji największych miast regionu, by rozmawiać o kolejnych krokach zmierzających do uzyskania korzystnych dla naszego województwa rozwiązań w planowanej sieci kolei dużych prędkości (KDP), która ma powstać w Polsce w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

– To robocze spotkanie związane z pracami nad treścią porozumienia w tej sprawie, które zamierzamy zaproponować 1 grudnia możliwie szerokiemu gronu interesariuszy, wśród których będą nie tylko samorządowcy, ale też przedstawiciele środowisk naukowych i gospodarczych. [Nowy] rząd, jeśli ma zamiar realizować projekt budowy szybkiej kolei w Polsce, musi uwzględnić nasze oczekiwania – to znaczy zachować w planach linię biegnąca przez Grudziądz w stronę Gdańska, ale też dołączyć do tych planów linie budowane w takich samych parametrach przebiegające przez Włocławek, Toruń i Bydgoszcz. Nie wyobrażamy sobie, żeby nasze trzy największe miasta zostały pominięte w tak ważnym cywilizacyjnym projekcie rozwojowym. Trudno też sobie wyobrazić, żeby teraz, kiedy zmienia się rząd, ten nasz postulat nie został uwzględniony. Ponawiamy go i będziemy walczyć tak długo, aż otrzymamy satysfakcjonującą odpowiedź. Domagamy się przy tym nowoczesnych rozwiązań, co tym przypadku oznacza również poprowadzenie linii szybkiej kolei do centrów miast. Żyjemy w XXI wieku, a proponowane nam obecnie rozwiązania są komunikacyjnymi anachronizmami-

 stwierdził marszałek Piotr Całbecki w rozmowie z dziennikarzami regionalnych mediów przed dzisiejszym spotkaniem z przedstawicielami samorządów. Podkreślił, że nie jest to kwestia polityczna, a celem jest wyłącznie rozwój województwa.

 

Dzisiejsze spotkanie było kolejnym w ramach budowania możliwie szerokiego poparcia na rzecz zmian w planowanej sieci KDP. Pierwsze, z udziałem samorządowców i ekspertów, odbyło się w maju w Toruniu. Przyjęto wówczas stanowisko, w którym stwierdzono, że województwo kujawsko-pomorskie, podobnie jak inne polskie regiony, powinno być beneficjentem inwestycji, co oznacza przede wszystkim budowę linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń-Włocławek w najwyższych standardach. Podobny w wymowie dokument, wzywający rząd do korzystnych dla Kujaw i Pomorza zmian w koncepcji sieci kolei dużych prędkości, przyjął w czerwcu sejmik województwa.

Samorządowym władzom województwa kujawsko-pomorskiego udało się uzyskać poparcie dla proponowanych przez nas zmian w sieci KDP samorządowych władz województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Sprawą zajęła się też Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, w której jako przedstawiciel rządu zasiada wojewoda kujawsko-pomorski.

Zakładana budowa sieci KDP związana jest, jak dotychczas, z pracami nad powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego między Warszawą i Łodzią. Ma powstać 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących ze wszystkich polskich regionów do Warszawy i CPK, składających się z nowych linii o standardzie dużych prędkości oraz ze zmodernizowanych elementów istniejącej infrastruktury kolejowej. Łącznie miałoby powstać 2 tysiące kilometrów nowych torów.

Według powszechnych ocen, sieć KDP, która powstanie w Polsce prędzej czy później, ukształtuje i spetryfikuje relacje transportowe w kraju na wiele dziesięcioleci. Obecny jej schemat, który praktycznie pomija najważniejsze miasta naszego regionu, nie jest dla nas satysfakcjonujący.


(red.)

Mat. nadesłane.

Fot. Szymon Zdzieblo/tarantoga.pl dla UMWKP

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza