Podpisano porozumienie terytorialne!

Estimated read time 3 min read

Zanim rozwiniemy temat kilka słów tytułem informacji o Tucholskim Związku Powiatowo-Gminnym.

Tucholski Związek Powiatowo-Gminny został utworzony w roku celu reprezentowania wspólnych interesów członków związku we współpracy z instytucjami oraz realizacja projektów wspieranych przez Państwo, Unię Europejską i inne instytucje służących rozwojowi społeczności lokalnej i ponadlokalnej, w szczególności w zakresie:

 • przygotowania i realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym wspieranych przez Państwo, Unię Europejską i inne instytucje,
 • opracowania, aktualizacji, wdrażania, monitorowania i ewaluacji Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Tucholskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza,
 • modernizacji i budowy dróg rowerowych obejmujących swoim zasięgiem minimum dwóch członków związku,
 • tworzenia wspólnych produktów turystycznych i budowy wspólnej marki promującej region;
 • realizacji wspólnych przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej, ochrony środowiska i działań proekologicznych oraz wykorzystywania miejscowych zasobów naturalnych,
 • cyfryzacji usług publicznych i komunalnych,
 • poprawy efektywności energetycznej budynków i instalacji publicznych,
 • zakupu taboru transportu zbiorowego,
 • budowy lub modernizacji technicznej infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Do związku przystąpiły:

 • Gmina Kęsowo
 • Gmina Lubiewo
 • Gmina Gostycyn
 • Gmina Śliwice
 • Gmina Cekcyn
 • Gmina Tuchola
 • Powiat tucholski

I choć o tym sukcesie mówiliśmy w materiale pt. OPPT Tucholi i Wąbrzeźna: współpraca i zaangażowanie, czas zwrócić baczniejszą uwagę na nasze podwórko.

Od ponad pól roku funkcjonuje Tucholski Związek Powiatowo Gminny, którego Prezesem Zarządu jest Radosław Januszewski Wójt Gmina Kęsowo. Pól roku to niezbyt długotrwały okres jednak na koncie TZPG są już niemałe sukcesy:

 • pozyskanie funduszy zewnętrznych z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład edycja 6 i 8 na rzecz realizacji inwestycji na terenie wszystkich gmin/powiatu wchodzącego w skład związku w wysokości 𝟏𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝐳ł z czego zrealizowane będą inwestycje typu przebudowy dróg gminnych i powiatowych, zakup samochodów niskoemisyjnych czy budowa i rozbudowa Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
 • zakończenie prac prowadzących do podpisania Porozumienia Terytorialnego dla Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Tucholi gdzie do roku 2027 zaplanowane jest aplikowanie o pozyskanie funduszy unijnych na rzecz realizacji strategii terytorialnej na terenie TZPG o wartości 𝟏𝟎 𝟑𝟖𝟕 𝟑𝟓𝟗,𝟖𝟓 𝐄𝐔𝐑.
 • 14 listopada 2023 obyło się ważne posiedzenie Zgromadzenia Tucholskiego Związku Powiatowo Gminnego gdzie między innym przyjęto budżet TZPG na rok 2024 oraz Wieloletnia Prognozę Finansową na lata 2024-2027. Ustalono także wysokość składek członkowskich w 2024 roku oraz wyznaczono kierunki działań zarządu precyzując zadania jakie będą realizowane w najbliższym czasie.

(red.)

Mat. nadesłane.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza