TUCHOLSKI POLICJANT OTRZYMAŁ ODZNACZENIE MINISTRA ZDROWIA

Estimated read time 1 min read

Funkcjonariusze, poza codziennymi obowiązkami służbowymi, znajdują czas na dodatkową pomoc potrzebującym. Jednym z nich jest aspirant sztabowy Adam Synakiewicz, który został odznaczony przez Ministra Zdrowia odznaką Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego Dla Zdrowia Narodu.

Krew jest cennym darem, która każdego dnia ratuje ludzkie życie. Wśród krwiodawców, którzy wspierają tę wspaniałą inicjatywę są również tucholscy policjanci. W ostatnich dniach ogromny zaszczyt spotkał Kierownika Posterunku Policji w Śliwicach. Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, uhonorowano najbardziej zaangażowanych w ideę krwiodawstwa.

Wśród uhonorowanych osób znalazł się aspirant sztabowy Adam Synakiewicz. Policjant został odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”. Funkcjonariusz w Policji służy od 16 lat, a z krwiodawstwem związany jest od 21 lat. Oddał już ponad 24 litry tego cennego daru.


(red.)

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza