0 2 min 3 miesiące

To ciekawy pomysł o którym wiemy od dłuższego czasu, czekaliśmy na wpłyniecie do tucholskiego magistratu oficjalnego pisma, a to właśnie nastąpiło. Według niepotwierdzonych informacji mieszkańcy czują się pokrzywdzeni tym, że o ich miejscowości zapomniano. Za to z uwagą przyglądają się gwałtownym zmianom w gm. Kęsowo i instynktownie czują, że zmiana przynależności coś może zmienić. Głównym problemem są oczywiście drogi i trudno się temu dziwić, bo kiedy byliśmy tam kilka tygodni temu, od wstrząsów na dziurach można stracić plomby w zębach, a z pewnością nerwy, trudno powiedzieć co jest gorsze.

15 listopada 2023 r. złożono w Urzędzie Miejskim w Tucholi petycję skierowaną do Rady Miejskiej w Tucholi w sprawie zmiany granic administracyjnych gmin Tuchola i Kęsowo poprzez włączenie miejscowości Słupy do Gminy Kęsowo. Powyższą petycję zarejestrowano w rejestrze „SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI” pod numerem OR.1510.14.2023. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy Tuchola zadania w zakresie rozpatrywania petycji są przedmiotem działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej, wobec czego podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest niezbędne dla zbadania sprawy i wypracowania projektu rozstrzygnięcia przez wskazaną Komisję.

Uchwałę przegłosowano 14 radnych było „za”, jeden spóźnił się na głosowanie, ale to jest bez znaczenia.


(red.)

Na pdst.mat. sesyjnych.