Podsumowanie 2023 roku – bezpieczeństwo

Estimated read time 6 min read

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od lat konsekwentnie wspiera służby mundurowe w zakupach sprzętu i ekwipunku oraz budowie infrastruktury szkoleniowej. Środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 umożliwiły również podniesienie kwalifikacji ratowników czuwających nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa.

Zobacz też: RPO: 8 mln złotych na poprawę bezpieczeństwa https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/rpo-8-mln-zlotych-na-poprawe-bezpieczenstwa/

OSP

W ramach środków PROW 2014-2020 strażacy z jednostek OSP zyskali nowe wozy, motopompy, drony i narzędzia hydrauliczne. W całej perspektywie unijnej 2014-2020 do ochotniczych straży pożarnych trafiło 86 samochodów za 80 mln zł. W 2023 roku druhnom i druhom przekazaliśmy 35 samochodów. Wsparliśmy ich również niezbędnym sprzętem ratowniczym. Zakupiliśmy 16 motopomp15 jednostek odebrało narzędzia hydrauliczne, a 6 ochotniczych straży pożarnych wzbogaciło się o drony.

W tym roku odbyła się uroczystość jubileuszu 25-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Z tej okazji marszałek Piotr Całbecki nadał Medale Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis sześciu osobom Jarosławowi Herbowskiemu, Januszowi Gerke, Hannie Szumotalskiej, Zbigniewowi Wiśniewskiemu, Stefanowi Kubickiemu i Stanisławowi Sadowskiemu.

Sprzęt dla OSP – liczby:

  • z RPO 2014-2020 zakupiliśmy 86 samochodów za 80 mln zł

w 2023 roku przekazaliśmy jednostkom OSP w regionie:

  • 35 samochodów,
  • 16 motopomp,
  • 15 narzędzi hydraulicznych
  • 6 dronów

Zobacz też:

Nowe wozy bojowe dla OSP https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/nowe-wozy-bojowe-dla-osp/

Nowy sprzęt dla OSP https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/nowy-sprzet-dla-osp/

Wozy bojowe dla strażaków ochotników https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/wozy-bojowe-dla-strazakow-ochotnikow/

Ćwierć wieku kujawsko-pomorskiej OSP https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/druhny-i-druhowie-osp-swietuja-25-lecie/

 

POLICJA

W 2023 roku policjanci z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka zyskali mobilne integratory radiowe. Urządzenia te umożliwiają komunikację pomiędzy użytkownikami różnych systemów radiowych. Poprawiają współpracę służb ratowniczych podczas działań i ułatwiają proces dowodzenia. Funkcjonariusze w tym roku odebrali także umowy o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, m.in. łodzi motorowej, kombinezonów, generatorów prądu i zestawów do nurkowania. Wartość obu umów (na integratory i sprzęt) to 1,5 mln złotych, z czego blisko 1 milion złotych to środki RPO.

Samorząd województwa za 430 tysięcy złotych sfinansował zakup dziesięciu laserowych mierników prędkości. Urządzenia trafiły do jednostek policji w Toruniu, Inowrocławiu, Aleksandrowie Kujawskim, Lipnie, Chełmnie i Golubiu-Dobrzyniu. Laserowe mierniki prędkości to kompaktowe urządzenia, łączące funkcje wideokamery, aparatu cyfrowego i laserowego pomiaru prędkości.

W ubiegłym roku do komend policji w Bydgoszczy, Włocławku, Toruniu, Grudziądzu, Inowrocławiu, Tucholi i Rypinie trafiło 9 specjalistycznych pojazdów umożliwiających bezpieczny transport psów policyjnych. Zakup samochodów był współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość inwestycji wyniosła milion złotych.

Samorząd województwa konsekwentnie wspiera działania policji na rzecz bezpieczeństwa pomagając w zakupach i inwestycjach. W ostatnich latach doposażyliśmy komendy – m. in. w nowoczesne motocykle, specjalistyczne radiowozy i samochód terenowy.

Zobacz też:

Priorytet: bezpieczeństwo na drodze https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/priorytet-bezpieczenstwo-na-drodze-2/

Samochody dla policjantów z psami https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/nowe-samochody-dla-policjantow-z-psami-2/

Nowe radiowozy policyjne za milion złotych https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/nowe-radiowozy-trafia-do-policji/

WOPR

Samorząd województwa wspiera również ratowników wodnych. Dzięki niemu Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowało trzy projekty, w ramach których do jednostek trafił nowy sprzęt, a ratownicy zwiększyli swoje umiejętności.

Blisko 1,1 mln złotych umożliwiło zakup sprzętu dla kujawsko-pomorskich jednostek WOPR. Ratownicy zostali wyposażeni m.in. w skutery wodne, quady, drony z termowizją, pneumatyczne sanie ratownicze, przyczepy do skuterów oraz skafandry do nurkowania, kamizelki ratunkowe, kaski ochronne i radiotelefony cyfrowe.

Zobacz też: Nowoczesny sprzęt dla ratowników WOPR https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/bezpieczni-nad-woda-nowoczesny-sprzet-dla-ratownikow/

W ramach projektu szkoleniowego blisko tysiąc mieszkańców naszego regionu zdobyło uprawnienia niezbędne do pracy w ratownictwie wodnym. Ponadto uzyskali oni także kwalifikacje do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt zyskał 3,5 miliona złotych wsparcia ze środków unijnych w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Liderem projektu było Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki realizacji projektu o wartości 1,1 mln zł do jednostek WOPR trafił sprzęt medyczny i do łączności.

Zobacz też:

Sprzęt do szkolenia przyszłych ratowników wodnych https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/sprzet-do-szkolenia-przyszlych-ratownikow-wodnych/

WOPR: Przyjęli niebieski krzyż i złotą kotwicę za swoje godło https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/wopr-przyjma-niebieski-krzyz-i-zlota-kotwice-za-swoje-godlo/

UKRAINA

W tym roku ukraińskiej straży pożarnej przekazaliśmy m.in. 20 najwyższej klasy specjalistycznych kombinezonów żaroodpornych.

Zobacz też: Wspieramy ukraińskich strażaków https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/wspieramy-ukrainskich-strazakow/

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od początku rosyjskiej agresji wspiera mieszkańców Ukrainy i przebywających na terenie naszego regionu uchodźców wojennych. Na pomoc ludziom dotkniętych wojną wydaliśmy w 2022 roku z budżetu województwa 7 milionów złotych (i dodatkowo 27,8 mln zł z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego), a w 2023 roku ponad 5 milionów złotych. W 63 konwojach wysłaliśmy za wschodnią granicę materiały opatrunkowe, leki, śpiwory, odzież i żywność i agregaty prądotwórcze. Na potrzeby obsługi dystrybucji pomocy rzeczowej, której część pochodzi ze zbiórek w innych krajach Europy, stworzyliśmy trzy magazyny darów.

Marszałek Piotr Całbecki zdecydował o oddaniu do dyspozycji ukraińskiego domu opieki pustych budynków po szpitalu psychiatrycznym przy ul. Skłodowskiej-Curie w Toruniu. Jako pierwsi, w 2022 roku, trafili tam podopieczni z domu opieki w Chmielnickim na Ukrainie. Teraz obywatele z Ukrainy mieszkają tam w godnych warunkach i otrzymują właściwą dla ich stanu zdrowia opiekę, terapię i rehabilitację.

Zobacz też:

Nasza pomoc jest Ukrainie wciąż potrzebna https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/nasza-pomoc-jest-ukrainie-wciaz-potrzebna/

Książki dla Ukraińców w marszałkowskich bibliotekach https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci/ksiazki-dla-ukraincow-w-marszalkowskich-bibliotekach/


(red.)

MAt. partnera

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza