Samorządowo-parlamentarny wspólny blok prorozwojowy dla Kujaw i Pomorza

Estimated read time 3 min read

Droga Bydgoszcz-Toruń w standardzie ekspresówki i tramwaj metropolitalny Toruń-Bydgoszcz, cztery nowe mosty na Wiśle, napędzany wodorem transport publiczny i mała elektrownia atomowa we Włocławku, a także wielomilionowe inwestycje  w służbie zdrowia są na przygotowanej w Urzędzie Marszałkowskim liście 26 potrzeb i wyzwań rozwojowych naszego województwa, dla urzeczywistnienia których potrzebne jest systemowe wsparcie rządowe. O możliwościach realizacyjnych rozmawiał dziś (5 stycznia) z parlamentarzystami regionu marszałek Piotr Całbecki.

– Lista jest długa, ale realna, wszystkie umieszczone na niej cele są do osiągnięcia, wszystkie są istotne. Oprócz tych, które są na naszej mapie/deklaracji, pod którą podpiszą się wszyscy obecni na spotkaniu posłowie i senatorowie, mamy jeszcze kilka innych, o których będziemy rozmawiać. Najważniejsze pozostają wciąż szpitale, musimy kontynuować nasz wielki program modernizacji lecznic w naszym województwie. Mamy też nadzieję na systemowe rozwiązanie kwestii szpitala w Grudziądzu, który, mam nadzieję, zostanie wreszcie oddłużony, nabierze rozpędu i swobody działań. Mówimy również o nauce, o innowacjach, o stworzeniu sieci instytutów badawczo-wdrożeniowych oraz programu, który będzie finansował badania naukowe służące poprawie konkurencyjności naszej gospodarki. Kolejny temat to właśnie gospodarka i obszary inwestowania gospodarczego – te duże, ale też mniejsze, zlokalizowane w każdej gminie, bo dywersyfikacja rozwoju gospodarczego pozostaje naszym priorytetem. Mamy nowe rozdanie, nowych posłów i naszych ministrów w rządzie. Mam nadzieję, że będą wpierać nasze projekt – powiedział przed rozpoczęciem spotkania marszałek Piotr Całbecki.

  • Wyzwania i potrzeby rozwojowe regionu – prezentacja marszałka Piotra Całbeckiego w załączniku
  • Mapa planowanych przedsięwzięć w załączniku

Samorząd województwa reprezentowali również wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść. Swoją obecnością zaszczycili nas posłowie Anna Gembicka, Włodzisław Giziński, Iwona Hartwich, Iwona Karolewska, Iwona Kozłowska, Krystian Łuczak, Arkadiusz Myrcha, Norbert Pietrykowski, Marcin Skonieczka, Zbigniew Sosnowski Paweł Szrot i Tomasz Szymański oraz senatorowie Andrzej Kobiak i Tomasz Lenz. Debata dotyczyła przede wszystkim możliwości realizacyjnych wskazanych przedsięwzięć. Senator Tomasz Lenz mówił, że ma podobną listę i mapę sprzed 18 lat – i wszystkie umieszczone na mniej projekty zostały zrealizowane. Poseł Zbigniew Sosnowski podkreślił, że wiele rzeczy można przeprowadzić pod warunkiem, że możliwe jest regionalne porozumienie ponad podziałami politycznymi. Poseł Krystian Łuczak mówił o zadowoleniem o umieszczeniu zrównoważonego rozwoju wśród priorytetów polityki samorządu województwa. Poseł Arkadiusz Myrcha zapowiedział uruchomienie środków inwestycyjnych z Krajowego Planu Odbudowy.

Spotkanie odbyło w reprezentacyjnych salach Pałacu Dąmbskich w Toruniu.


(red.)

Mat. partnera.

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza