PRACA. PUP w Tucholi oferuje. Informacja o realizacji staży i prac interwencyjnych w 2024 r.

Estimated read time 1 min read
Od dnia 15.01.2024 r. wznawiamy przyjmowanie wniosków na organizację   staży, prac interwencyjnych. Staże organizowane będą na okres 3 miesięcy, wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu stażu wynosi 3 miesiące na podstawie umowy o pracę.

    Prace interwencyjne będą organizowanie na podstawie art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na okres 12 miesięcy łącznie (w przypadku, gdy w okresie pierwszych 9 miesięcy skierowany bezrobotny złoży wypowiedzenie z pracy lub zostanie zwolniony bez wypowiedzenia z winy pracownika należy w to miejsce zatrudnić kolejnego bezrobotnego),    a przez okres 6 miesięcy  przysługuje refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 1491,00 zł oraz składki na ubezpieczenie w kwocie 252,43 zł. W przypadku zatrudnienia na część etatu refundacja wysokość refundacji jest proporcjonalna do tej części etatu.


Załączniki
Wniosek o zawarcie umowy na organizację prac interwencyjnych.pdf (pdf, 430 KB)
Wniosek o zorganizowanie stażu ze srodków Funduszu Pracy.pdf (pdf, 430 KB)

(red.)

PUP Tuchola

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza