„Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” IV edycja

Estimated read time 2 min read

Konkurs ma na celu promocję i prezentację wielopłaszczyznowej działalności Kół w zakresie społecznym, kulturalnym i edukacyjnym. Oceniane będą materiały w formie opisowej (karty zgłoszeniowej) oraz w postaci materiału audiowizualnego.

Nabór do Konkursu trwa od 15 stycznia do 31 marca 2024 r.

By wziąć udział w konkursie, trzeba:

  • wypełnić kartę zgłoszeniową,
  • przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła.

Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich (zwane dalej także: „KGW” lub „Koła”):

  1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179);
  2. działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281);
  3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Konkurs składa się z etapu wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Finał Konkursu przewidziany jest w czerwcu/lipcu 2024 r., a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród we wrześniu 2024 r. podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Kancelaria Prezydenta RP, konkurs odbywa się pod Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Szczegóły, formularze zgłoszeniowe, regulaminhttps://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta


(red.)

tucholski.pl

Powrót do NEWSROOMU

Administrator zaprasza